Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

Randweg Boekel splijtzwam in het dorp

De randweg Boekel zet de voor en tegen standers nog eens op scherp

 De hele zomer strijkt het Brabants Dagblad drie keer per week neer in de regio op plekken waar een kwestie speelt of speelde.

598 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 15 Aug 2013

Twitter: kees backx

  1. Boekel verdeeld over Randweg. Dat bleek vandaag bij BD en route. Felle discussies. Raadslid loopt boos weg.

  2. Ha Kees, ik zie zomaar een openingsverhaal voor de krant van morgen voor me..!

  3. jij mag nooit meer raden. Opening denk ik niet maar we melden het zeker!

220 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 13 Aug 2013

Randweg onderwerp van gesprek in Boekel

BOEKEL - Voor- en tegenstanders grepen dinsdagmorgen de kans om hun mening te geven over de mogeljke randweg bij Boekel.
342 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 13 Aug 2013

Geen noodzaak voor Randweg Boekel

In het Brabants Dagblad d.d. 12 juni j.l. werd gemeld dat volgens een Boekelse wethouder liefst 12.000 voertuigen per dag door Boekel rijden. In de metingen is nergens zo'n getal vastgesteld.

283 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 19 Jun 2013

Verkeersonderzoek toont noodzaak Randweg nogmaals aan

In het najaar van 2012 heeft de provincie de aanleg van de randweg Boekel (onderdeel van de N605 Uden-Gemert) in haar begroting voor 2016 en 2017 opgenomen. Tegelijkertijd is vastgelegd dat, voordat daadwerkelijk groen licht' wordt gegeven, er een laatste onderzoek moest worden gedaan naar de hoeveelheid verkeer en het aandeel doorgaand verkeer.
330 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 18 Jun 2013

Noodzaak randweg opnieuw aangetoond

Nieuw verkeersonderzoek heeft de noodzaak van de komst van de randweg Boekel opnieuw aangetoond. Dat zei de Boekelse verkeerswethouder Ted van de Loo vorige week.
5620 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 18 Jun 2013

Noodzaak Randweg Boekel duidelijk

BOEKEL - De noodzaak van een randweg om Boekel blijkt volgens B. en W. duidelijk uit een onlangs gehouden verkeersonderzoek. De cijfers uit dat onderzoek zijn dinsdagochtend bekend gemaakt.
5639 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 11 Jun 2013

Verkeersonderzoek toont noodzaak Randweg nogmaals aan

In het najaar van 2012 heeft de provincie de aanleg van de randweg Boekel (onderdeel van de N605 Uden-Gemert) in haar begroting voor 2016 en 2017 opgenomen. Tegelijkertijd is vastgelegd dat, voordat daadwerkelijk groen licht wordt gegeven
303 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 11 Jun 2013

Vraagtekens bij prijs verkeersonderzoek Randweg Boekel

BOEKEL - De Boekelse VVD-fractie heeft grote moeite met de prijs voor een verkeersonderzoek ten behoeve van de nieuwe Randweg. Het onderzoek gaat 40.000 euro kosten. De VVD zegt voor 2.600 euro klaar te zijn.
352 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 05 Feb 2013

Prettige kerst dagen en een gezond en gelukkig 2013.

De redacties en medewerkers van RandwegBoekel.nl wensen alle lezers prettige kerst dagen, en alvast een heel goed en gelukkig 2013 toe.
240 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 25 Dec 2012

Voorbereiding nieuw onderzoek randweg begonnen

BOEKEL – De klankbordgroep die is gevormd om een nieuw verkeersonderzoek naar de noodzaak van een randweg rond Boekel te doen, is gisteren voor het eerst bij elkaar gekomen.
349 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 12 Dec 2012

Verkeerstelling voor randweg in maart 2013

De nieuwe verkeerstellingen die het belang moeten aantonen van een nieuwe Randweg om Boekel zullen plaatsvinden in maart 2013.
348 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 04 Dec 2012

Opposietie in raad Boekel niet onder indruk begroting 2013

Op de VVD- en CDA-fractie na zijn de leden van de Boekelse gemeenteraad redelijk tevreden over de begroting voor volgend jaar. De VVD is niet onder de indruk van de wijze waarop de begroting sluitend is gemaakt.
302 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 01 Nov 2012

Verbindingsweg Uden, Beek en Donk

Ingezonden brief:

En geen randweg in Boekel, en ook niet in Erp nodig.

349 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 24 Oct 2012

Boekel krijgt een nieuwe kans

Door het (unanieme) besluit van de commissie mobiliteit van provinciale staten in Noord-Brabant om een gedegen check uit te voeren of er nog wel voldoende reden is om een randweg bij Boekel aan te leggen, krijgt Boekel een nieuwe kans.
182 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 17 Oct 2012

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next >>