Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

Raadsbesluit randweg boekel

Gemeente_Boekel.jpg

 

Raadsbesluit

 

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 maart 2011 gelet op:

de gemeentewet

 

 

BESLUIT:

 

  1. Kennis te nemen van het Voorlopig Ontwerp van de randweg Boekel.
  2. Akkoord te gaan met  de gemeentelijke investeringskosten voor de realisatie van de Randweg.
  3. In te stemmen met de visie voor De Dorpsmantel en deze in de in procedure zijnde structuurvisie Boekel inbrengen.

  

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 7 april 2011

 

 

de griffier,                                       de voorzitter,

 

M.R.P. Philipse                                        P.M.J.H. Bos 

 

Alle stukken zijn te vinden op de website van boekel:

 

http://www.boekel.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=159&stukid=307

 

 

 

               

120 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 08 Apr 2011

Agenda raadsvergadering d.d. 7 april 2011 om 19.30 uur

Agenda raadsvergadering d.d. 7 april 2011 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

176 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 07 Apr 2011

Ruime steun voor voorontwerp randweg

BOEKEL – Een ruime meerderheid van de Boekelse politiek staat achter het voorontwerp van de randweg. Dat bleek dinsdagavond tijdens een vergadering van de commissie Grondgebiedzaken. Alleen de VVD is tegen.
179 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 30 Mar 2011

Boekels Welzijn valt VVD hard aan over standpunt randweg Boekel

De Boekelse gemeenteraad zal op 7 april instemmen met het voorontwerp van de randweg Boekel en de gemeentelijke investeringskosten van 2,6 miljoen euro.

173 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 30 Mar 2011

Omwonenden vrezen omrijdschade door randweg

BOEKEL – Een aantal omwonenden van de randweg Boekel is bang dat ze straks een flink stuk moeten omrijden omdat ze de weg maar op weinig plekken kunnen oversteken. Dat bleek maandagavond tijdens een informatieavond over de randweg, die door zo’n zestig mensen werd bezocht.
180 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 29 Mar 2011

Veel vragen over Randweg Boekel

De raadscommissie Grondgebiedszaken van Boekel spreekt vanavond over de Randweg.

178 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 29 Mar 2011

Vooral de onzekerheid is vervelend

Het vervelendste is op dit moment de onzekerheid. Dat het huis van Ria en Frits Koolen aan de Volkelseweg in Boekel plaats moet maken voor de randweg is zo goed als zeker. Maar wanneer het wordt gesloopt en wat ze voor hun woning krijgen is nog niet duidelijk.
7 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 23 Mar 2011

Gemengde reacties op tracékeuze randweg Boekel

BOEKEL – Het ontwerptracé van de Randweg Boekel levert gemengde reacties op. De ZLTO denkt dat het merendeel van zijn leden met het ontwerp kan leven, de Ondernemersvereniging Boekel is blij met de rotonde als ontsluiting van De Vlonder. Maar de Werkgroep Randweg Boekel is minder gelukkig. Zij richt haar pijlen niet zozeer op het tracé, maar bestrijdt de noodzaak van de randweg.
190 keer bekeken     Lees meer • 1 Reacties
Geplaatst op 15 Mar 2011

twitter Ted van de Loo 10-03-2011

tedlootweet
 
Gesprek met PO inzake een centrum ontwikkeling & Agrarische verplaatser Bewoners aan tracé van de randweg

 

120 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 10 Mar 2011

'De laatste stap binnen zal moeilijk worden'

Sinds deze week is bekend hoe de randweg precies gaat lopen. En daarmee weten Frits en Ria Koolen dat hun huis aan de Volkelseweg 1 zal worden gesloopt. "Vertrekken wordt moeilijk." Twee woningen moeten plaats maken voor de randweg Boekel.
5502 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 04 Mar 2011

Randweg Boekel met vier rotondes

BOEKEL – Het voorlopige ontwerp voor de provinciale Randweg Boekel is klaar. In het tracé zijn vier rotondes opgenomen. De meest noordelijke rotonde, die aansluit op de bestaande provinciale weg richting Uden, komt zo dicht mogelijk bij de Volkelseweg te liggen. Dat betekent dat de woning aan de Volkelsweg 1 moet wijken.
387 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 04 Mar 2011

Werkgroep randweg Boekel geeft presentatie op Provinciehuis

 Op donderdag 17 februari jl. is een delegatie van de "Werkgroep Randweg Boekel" op bezoek geweest bij gedeputeerde Yves de Boer portefeuillehouder tracébesluiten en infrastructuur van de Provincie Noord Brabant.

234 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 03 Mar 2011

Visie op de dorpsmantel

Ruimtelijke visie Dorpsmantel te Boekel

Naar aanleiding van de MER rapportage voor de toekomstige randweg aan de westzijde van Boekel heeft Croonen adviseurs de opdracht gekregen van de gemeente Boekel om inzichtelijk te maken wat de ruimtelijke kwaliteiten zijn per buurtschap in relatie tot de inpasbaarheid van de randweg. Parallel aan dit proces dient een ruimtelijke visie opgesteld te worden voor de zone die gelegen is tussen de dorpskern en de randweg, “de dorpsmantel”.
6486 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 01 Mar 2011

B&W Voorstel aan de raad voorontwerp randweg

Voorontwerp Randweg Boekel en Dorpsmantel

 

 

18 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 01 Mar 2011

twitter Ted van de Loo 23-02-2011

tedlootweet
Gesprek met ondernemers inzake Randweg

 

153 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 23 Feb 2011

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Next >>