Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

Ligt Boekel aan de verkeerde kant van de Randweg

Al vanaf de oprichting van de VVD Boekel-Venhorst en de verkiezingen in 2010 hebben we zware bedenkingen betreffende nut en noodzaak van de Randweg Boekel.
371 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 04 Oct 2011

Nog meer jaren van onzekerheid

Jos van Zutven van de Boekelse werkgroep Randweg Nee:

"Dit was te verwachten. Nee dit komt voor ons niet als een verrassing"

347 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 01 Oct 2011

Persinformatie: Boekel niet in tranche Randweg

Persinformatie: 29 september 2011

 

GS: Boekel niet in eerste tranche randweg

 

Sinds april 2011 liggen het voorontwerp en de kostenraming voor de randweg Boekel bij de Provincie.

 

Boekel niet in eerste tranche

Het college van Gedeputeerde Staten heeft een prioritering vastgesteld waar de randweg Boekel niet bij staat. De randwegen Oudenbosch, Zundert en Haps krijgen de voorkeur in de eerste tranche.

 

 

324 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 30 Sep 2011

Zundert en Haps krijgen nieuwe randweg

DEN BOSCH - Zundert en Haps krijgen een randweg om de verkeersdrukte in die dorpen te verminderen. Dat heeft de provincie donderdag bekendgemaakt.  
324 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 30 Sep 2011

Nog geen besluit bekend over de randweg.

Het voorontwerp en de kostenraming voor de randweg Boekel liggen sinds april van dit jaar bij de provincie. 
317 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 26 Sep 2011

Verkeersintensiteit op de N605 daalt verder in 2010

Recent zijn de cijfers over 2010 met betrekking tot de verkeersintensiteit van de provinciale weg Gemert - Volkel via de kern van Boekel (N605) op de site van de provincie geplaatst.
343 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 21 Sep 2011

Besluiten en plannen van B en W 18 juli 2011

In de vergadering van 18 juli 2011 zijn onderstaande onderwerpen aan de orde geweest.

5628 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 05 Aug 2011

Vergadering Commissie Grondgebiedzaken 21-06-2011

Vergadering Commissie Grondgebiedzaken 21-06-2011

Agendapunt 4: Stand van zaken Randweg

Wethouder van der Loo:

Van de drie voor dit jaar te nemen beslissingen over aanleg van nieuwe wegen is er nu 1 vastgesteld.

Dit is de rondweg van Oudenbosch:

Project rondweg Oudenbosch

Meer informatie tijdens de volgende vergadering commissie grondgebiedzaken van 4 oktober 2011

 

 

5523 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 13 Jul 2011

Informatie avond structuurvisie Boekel

De structuurvisie is een soort 'vlekkenplan' dat vrij abstract is. In
hoofdlijnen wordt in de structuurvisie het ruimtelijke beleid be-
schreven voor de gemeente Boekel.

353 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 01 Jun 2011

CDA Randwegvisie. Laat uw stem horen

Onlangs heeft de gemeenteraad besloten dat het voorontwerp voor de randweg klaar is om naar de provincie te sturen. Dit om het in de uitvoeringsfase te krijgen.
350 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 19 Apr 2011

Boekel trekt 2,65 miljoen uit voor randweg

BOEKEL – De gemeente Boekel gaat maximaal 2,65 miljoen euro bijdragen aan de randweg. Dat heeft de gemeenteraad vorige week donderdag tijdens een raadsvergadering besloten. De VVD stemde als enige partij tegen. Die vindt het nut van de randweg nog onvoldoende aangetoond en pleit voor een verkeersonderzoek.
344 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 11 Apr 2011

Inspraak structuurvisie Boekel start voor de zomer

De inspraak voor de structuurvisie Boekel start op 15 juni. Een week eerder wordt het stuk door het college behandeld.
373 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 10 Apr 2011

twitter: Ted van de Loo 8-04-2011

Raadsvergadering met goede discussie's #randwegboekel grote steun goed gevoel aan over gehouden, Woonplaats vereiste wethouder inhoudelijk
233 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 08 Apr 2011

Raadsbesluit randweg boekel

Gemeente_Boekel.jpg

 

Raadsbesluit

 

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 maart 2011 gelet op:

de gemeentewet

 

 

BESLUIT:

 

  1. Kennis te nemen van het Voorlopig Ontwerp van de randweg Boekel.
  2. Akkoord te gaan met  de gemeentelijke investeringskosten voor de realisatie van de Randweg.
  3. In te stemmen met de visie voor De Dorpsmantel en deze in de in procedure zijnde structuurvisie Boekel inbrengen.

  

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 7 april 2011

 

 

de griffier,                                       de voorzitter,

 

M.R.P. Philipse                                        P.M.J.H. Bos 

 

Alle stukken zijn te vinden op de website van boekel:

 

http://www.boekel.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=159&stukid=307

 

 

 

               

218 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 08 Apr 2011

Agenda raadsvergadering d.d. 7 april 2011 om 19.30 uur

Agenda raadsvergadering d.d. 7 april 2011 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

333 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 07 Apr 2011

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next >>