Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

Vooral de onzekerheid is vervelend

Het vervelendste is op dit moment de onzekerheid. Dat het huis van Ria en Frits Koolen aan de Volkelseweg in Boekel plaats moet maken voor de randweg is zo goed als zeker. Maar wanneer het wordt gesloopt en wat ze voor hun woning krijgen is nog niet duidelijk.
41 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 23 Mar 2011

Gemengde reacties op tracékeuze randweg Boekel

BOEKEL – Het ontwerptracé van de Randweg Boekel levert gemengde reacties op. De ZLTO denkt dat het merendeel van zijn leden met het ontwerp kan leven, de Ondernemersvereniging Boekel is blij met de rotonde als ontsluiting van De Vlonder. Maar de Werkgroep Randweg Boekel is minder gelukkig. Zij richt haar pijlen niet zozeer op het tracé, maar bestrijdt de noodzaak van de randweg.
27 keer bekeken     Lees meer • 1 Reacties
Geplaatst op 15 Mar 2011

twitter Ted van de Loo 10-03-2011

tedlootweet
 
Gesprek met PO inzake een centrum ontwikkeling & Agrarische verplaatser Bewoners aan tracé van de randweg

 

18 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 10 Mar 2011

'De laatste stap binnen zal moeilijk worden'

Sinds deze week is bekend hoe de randweg precies gaat lopen. En daarmee weten Frits en Ria Koolen dat hun huis aan de Volkelseweg 1 zal worden gesloopt. "Vertrekken wordt moeilijk." Twee woningen moeten plaats maken voor de randweg Boekel.
34 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 04 Mar 2011

Randweg Boekel met vier rotondes

BOEKEL – Het voorlopige ontwerp voor de provinciale Randweg Boekel is klaar. In het tracé zijn vier rotondes opgenomen. De meest noordelijke rotonde, die aansluit op de bestaande provinciale weg richting Uden, komt zo dicht mogelijk bij de Volkelseweg te liggen. Dat betekent dat de woning aan de Volkelsweg 1 moet wijken.
46 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 04 Mar 2011

Werkgroep randweg Boekel geeft presentatie op Provinciehuis

 Op donderdag 17 februari jl. is een delegatie van de "Werkgroep Randweg Boekel" op bezoek geweest bij gedeputeerde Yves de Boer portefeuillehouder tracébesluiten en infrastructuur van de Provincie Noord Brabant.

34 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 03 Mar 2011

Visie op de dorpsmantel

Ruimtelijke visie Dorpsmantel te Boekel

Naar aanleiding van de MER rapportage voor de toekomstige randweg aan de westzijde van Boekel heeft Croonen adviseurs de opdracht gekregen van de gemeente Boekel om inzichtelijk te maken wat de ruimtelijke kwaliteiten zijn per buurtschap in relatie tot de inpasbaarheid van de randweg. Parallel aan dit proces dient een ruimtelijke visie opgesteld te worden voor de zone die gelegen is tussen de dorpskern en de randweg, “de dorpsmantel”.
39 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 01 Mar 2011

B&W Voorstel aan de raad voorontwerp randweg

Voorontwerp Randweg Boekel en Dorpsmantel

 

 

28 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 01 Mar 2011

twitter Ted van de Loo 23-02-2011

tedlootweet
Gesprek met ondernemers inzake Randweg

 

39 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 23 Feb 2011

Gerenoveerde N605 nu ook officieel open

BOEKEL:  Het verkeer raast al een paar maanden over de opgeknapte N605 tussen Gemert en Volkel, maar pas gisteren werd ze officieel geopend. Wethouder Ted van de Loo reed, zonder helm, een rondje op een oude motor over het geluidarme asfalt. Gedeputeerde Yves de Boer keek namens de provincie toe, maar durfde niet achterop te gaan zitten
32 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 22 Feb 2011

twitter jan bevers 21-02-2011

janbevers
vandaag is de weg tussen Uden-Boekel-gemert officieel geopend aandacht gevraagd bij de provincie voor snelle aanleg van "onze" weg Noord om

Reactie
hanneke dam
@ die uiteraard goed aansluit op de die er gaat komen. Sterke infrastructuur regio is goed voor
28 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 21 Feb 2011

twitter Ted van de Loo 17-02-2011

tedlootweet

Gesprek met ZLTO inzake randweg.
24 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 17 Feb 2011

twitter Ted van de Loo 16-02-2011

Twitter mail

tedlootweet   

Vanmorgen stuurgroep randweg enkele goede slagen kunnen maken.

( 16 feb. 2011)

Redactie: Er zijn ook al bezoeken en gesprekken geweest bij en met bewoners Zandhoek over de Randweg.

 

19 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 16 Feb 2011

Inloopavond buurtschappen randweg Boekel

Op 1 februari is er in de Nia Domo een inloop avond gehouden voor de bewoners van buurtschappen  Zandhoek, Het Goor en Mutshoek.

Tijdens deze avond georganiseerd door de gemeente Boekel konden bewoners het voorstel van de Randweg in het gebied Zandhoek, het Goor en Mutshoek inzien.

33 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 01 Feb 2011

Vergadering Commissie Grondgebiedzaken 08-02-2011

Vergadering Commissie Grondgebiedzaken 08-02-2011

 

Plaats:  raadszaal

Tijd:       20:00

Voorzitter:         A.J.P.M. (Jeanne) van Eert - van de Ven (fractievoorzitter)

34 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 31 Jan 2011

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next >>