Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

CDA Randwegvisie. Laat uw stem horen

Onlangs heeft de gemeenteraad besloten dat het voorontwerp voor de randweg klaar is om naar de provincie te sturen. Dit om het in de uitvoeringsfase te krijgen.
3 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 19 Apr 2011

Boekel trekt 2,65 miljoen uit voor randweg

BOEKEL – De gemeente Boekel gaat maximaal 2,65 miljoen euro bijdragen aan de randweg. Dat heeft de gemeenteraad vorige week donderdag tijdens een raadsvergadering besloten. De VVD stemde als enige partij tegen. Die vindt het nut van de randweg nog onvoldoende aangetoond en pleit voor een verkeersonderzoek.
1 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 11 Apr 2011

Inspraak structuurvisie Boekel start voor de zomer

De inspraak voor de structuurvisie Boekel start op 15 juni. Een week eerder wordt het stuk door het college behandeld.
2 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 10 Apr 2011

twitter: Ted van de Loo 8-04-2011

Raadsvergadering met goede discussie's #randwegboekel grote steun goed gevoel aan over gehouden, Woonplaats vereiste wethouder inhoudelijk
1 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 08 Apr 2011

Raadsbesluit randweg boekel

Gemeente_Boekel.jpg

 

Raadsbesluit

 

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 maart 2011 gelet op:

de gemeentewet

 

 

BESLUIT:

 

  1. Kennis te nemen van het Voorlopig Ontwerp van de randweg Boekel.
  2. Akkoord te gaan met  de gemeentelijke investeringskosten voor de realisatie van de Randweg.
  3. In te stemmen met de visie voor De Dorpsmantel en deze in de in procedure zijnde structuurvisie Boekel inbrengen.

  

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 7 april 2011

 

 

de griffier,                                       de voorzitter,

 

M.R.P. Philipse                                        P.M.J.H. Bos 

 

Alle stukken zijn te vinden op de website van boekel:

 

http://www.boekel.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=159&stukid=307

 

 

 

               

1 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 08 Apr 2011

Agenda raadsvergadering d.d. 7 april 2011 om 19.30 uur

Agenda raadsvergadering d.d. 7 april 2011 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

2 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 07 Apr 2011

Ruime steun voor voorontwerp randweg

BOEKEL – Een ruime meerderheid van de Boekelse politiek staat achter het voorontwerp van de randweg. Dat bleek dinsdagavond tijdens een vergadering van de commissie Grondgebiedzaken. Alleen de VVD is tegen.
1 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 30 Mar 2011

Boekels Welzijn valt VVD hard aan over standpunt randweg Boekel

De Boekelse gemeenteraad zal op 7 april instemmen met het voorontwerp van de randweg Boekel en de gemeentelijke investeringskosten van 2,6 miljoen euro.

2 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 30 Mar 2011

Omwonenden vrezen omrijdschade door randweg

BOEKEL – Een aantal omwonenden van de randweg Boekel is bang dat ze straks een flink stuk moeten omrijden omdat ze de weg maar op weinig plekken kunnen oversteken. Dat bleek maandagavond tijdens een informatieavond over de randweg, die door zo’n zestig mensen werd bezocht.
3 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 29 Mar 2011

Veel vragen over Randweg Boekel

De raadscommissie Grondgebiedszaken van Boekel spreekt vanavond over de Randweg.

2 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 29 Mar 2011

Vooral de onzekerheid is vervelend

Het vervelendste is op dit moment de onzekerheid. Dat het huis van Ria en Frits Koolen aan de Volkelseweg in Boekel plaats moet maken voor de randweg is zo goed als zeker. Maar wanneer het wordt gesloopt en wat ze voor hun woning krijgen is nog niet duidelijk.
1 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 23 Mar 2011

Gemengde reacties op tracékeuze randweg Boekel

BOEKEL – Het ontwerptracé van de Randweg Boekel levert gemengde reacties op. De ZLTO denkt dat het merendeel van zijn leden met het ontwerp kan leven, de Ondernemersvereniging Boekel is blij met de rotonde als ontsluiting van De Vlonder. Maar de Werkgroep Randweg Boekel is minder gelukkig. Zij richt haar pijlen niet zozeer op het tracé, maar bestrijdt de noodzaak van de randweg.
1 keer bekeken     Lees meer • 1 Reacties
Geplaatst op 15 Mar 2011

twitter Ted van de Loo 10-03-2011

tedlootweet
 
Gesprek met PO inzake een centrum ontwikkeling & Agrarische verplaatser Bewoners aan tracé van de randweg

 

2 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 10 Mar 2011

'De laatste stap binnen zal moeilijk worden'

Sinds deze week is bekend hoe de randweg precies gaat lopen. En daarmee weten Frits en Ria Koolen dat hun huis aan de Volkelseweg 1 zal worden gesloopt. "Vertrekken wordt moeilijk." Twee woningen moeten plaats maken voor de randweg Boekel.
4 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 04 Mar 2011

Randweg Boekel met vier rotondes

BOEKEL – Het voorlopige ontwerp voor de provinciale Randweg Boekel is klaar. In het tracé zijn vier rotondes opgenomen. De meest noordelijke rotonde, die aansluit op de bestaande provinciale weg richting Uden, komt zo dicht mogelijk bij de Volkelseweg te liggen. Dat betekent dat de woning aan de Volkelsweg 1 moet wijken.
2 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 04 Mar 2011

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next >>