Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

Werkgroep randweg Boekel geeft presentatie op Provinciehuis

 Op donderdag 17 februari jl. is een delegatie van de "Werkgroep Randweg Boekel" op bezoek geweest bij gedeputeerde Yves de Boer portefeuillehouder tracébesluiten en infrastructuur van de Provincie Noord Brabant.

2 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 03 Mar 2011

Visie op de dorpsmantel

Ruimtelijke visie Dorpsmantel te Boekel

Naar aanleiding van de MER rapportage voor de toekomstige randweg aan de westzijde van Boekel heeft Croonen adviseurs de opdracht gekregen van de gemeente Boekel om inzichtelijk te maken wat de ruimtelijke kwaliteiten zijn per buurtschap in relatie tot de inpasbaarheid van de randweg. Parallel aan dit proces dient een ruimtelijke visie opgesteld te worden voor de zone die gelegen is tussen de dorpskern en de randweg, “de dorpsmantel”.
1 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 01 Mar 2011

B&W Voorstel aan de raad voorontwerp randweg

Voorontwerp Randweg Boekel en Dorpsmantel

 

 

3 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 01 Mar 2011

twitter Ted van de Loo 23-02-2011

tedlootweet
Gesprek met ondernemers inzake Randweg

 

1 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 23 Feb 2011

Gerenoveerde N605 nu ook officieel open

BOEKEL:  Het verkeer raast al een paar maanden over de opgeknapte N605 tussen Gemert en Volkel, maar pas gisteren werd ze officieel geopend. Wethouder Ted van de Loo reed, zonder helm, een rondje op een oude motor over het geluidarme asfalt. Gedeputeerde Yves de Boer keek namens de provincie toe, maar durfde niet achterop te gaan zitten
3 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 22 Feb 2011

twitter jan bevers 21-02-2011

janbevers
vandaag is de weg tussen Uden-Boekel-gemert officieel geopend aandacht gevraagd bij de provincie voor snelle aanleg van "onze" weg Noord om

Reactie
hanneke dam
@ die uiteraard goed aansluit op de die er gaat komen. Sterke infrastructuur regio is goed voor
2 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 21 Feb 2011

twitter Ted van de Loo 17-02-2011

tedlootweet

Gesprek met ZLTO inzake randweg.
3 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 17 Feb 2011

twitter Ted van de Loo 16-02-2011

Twitter mail

tedlootweet   

Vanmorgen stuurgroep randweg enkele goede slagen kunnen maken.

( 16 feb. 2011)

Redactie: Er zijn ook al bezoeken en gesprekken geweest bij en met bewoners Zandhoek over de Randweg.

 

3 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 16 Feb 2011

Inloopavond buurtschappen randweg Boekel

Op 1 februari is er in de Nia Domo een inloop avond gehouden voor de bewoners van buurtschappen  Zandhoek, Het Goor en Mutshoek.

Tijdens deze avond georganiseerd door de gemeente Boekel konden bewoners het voorstel van de Randweg in het gebied Zandhoek, het Goor en Mutshoek inzien.

3 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 01 Feb 2011

Vergadering Commissie Grondgebiedzaken 08-02-2011

Vergadering Commissie Grondgebiedzaken 08-02-2011

 

Plaats:  raadszaal

Tijd:       20:00

Voorzitter:         A.J.P.M. (Jeanne) van Eert - van de Ven (fractievoorzitter)

2 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 31 Jan 2011

Gelukkig nieuwjaar

De redactie van Randwegboekel wenst U
een gelukkig en gezond 2011

1 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 01 Jan 2011

Boekel heeft oog voor tips tracé randweg

Boekel overlegt met bewoners van de Neerbroek over de precieze ligging van de noordelijke randwegrotonde.
1 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 08 Dec 2010

Nadere uitwerking van de Randweg Boekel

De Randweg heeft als doel om de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de dorpskern Boekel te vergroten
4 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 08 Dec 2010

De Vlonder direct ontsluiten op randweg

Boekelse college is voorstander van een directe ontsluiting van bedrijventerrein De Vlonder op de randweg om Boekel.
1 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 07 Dec 2010

Uitvoering IDOP Boekel stap dichterbij

BOEKEL - De kans is groot dat het Integraal Dorpsontwikkelingsplan (IDOP) Boekel uitgevoerd wordt. De aanvraag voor een provinciale subsidie voldoet aan alle voorwaarden, zo stelde commissaris van de koningin Wim van de Donk tijdens een werkbezoek aan Boekel.
6 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 23 Nov 2010

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next >>