Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

Ingezonden Brief: Randweg Boekel meer dan welkom

Ingezonden Brief: Randweg Boekel meer dan welkom
Wie de media de afgelopen weken heeft gevolgd krijgt de indruk dat zowat elke burger en politieke partij in Boekel tegen de Randweg is. Wie zijn aandacht echter niet heeft laten verslappen komt ook tot de conclusie dat er maar wat geroepen wordt door een mondige minderheid.

25 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 13 Oct 2010

CDA kiest voor een nuttige randweg.

CDA kiest voor een nuttige randweg.

Nut en Noodzaak.

Donderdag 14 oktober staat de route van het middengedeelte van de randweg op de agenda van de gemeenteraad. De discussie over een randweg loopt al meer dan 10 jaar.
26 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 06 Oct 2010

Ingezonden Artikel: Boekel heeft deze randweg niet nodig.

Boekel heeft deze randweg niet nodig.

 In grote getale heeft U positief gereageerd op onze oproep om steun te verlenen aan het initiatief om de gemeenteraad te bewegen op 14 oktober a.s. het tracé voor de randweg niet vast te stellen, maar eerst een toetsingsonderzoek te laten doen naar het nut en de consequenties. Daarvoor zijn wij U zeer erkentelijk.

27 keer bekeken     Lees meer • 1 Reacties
Geplaatst op 06 Oct 2010

Weinig steun voor extra onderzoek noodzaak randweg

Weinig steun voor extra onderzoek noodzaak randweg

 

BOEKEL - De nieuwe actiegroep 'Boekel heeft deze randweg nu niet nodig' lijkt zijn zin niet te krijgen.
23 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 05 Oct 2010

Randweg Boekel komt er gewoon, en gaat om Zandhoek heen lopen

BOEKEL - De randweg ten westen van Boekel komt er gewoon. Sterker nog, het tracé van het middenstuk is ook al zo goed als zeker, zo werd gisteravond tijdens de commissie grondgebiedszaken duidelijk.
22 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 30 Sep 2010

Ingezonden brieven over de randweg

RANDWEG BOEKEL

Hoezo geen draagvlak voor een randweg? De heer Wassenberg probeert zijn eigen straatje schoon te vegen
26 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 29 Sep 2010

Ingezonden brieven over de randweg

RANDWEG BOEKEL ZOALS GEPLAND HELEMAAL VERKEERD

De contouren die nu gemaakt zijn voor Boekel is een heel duur, en natuur, en landbouwgrond, verslindende zaak.

27 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 29 Sep 2010

Besluiten en plannen van het college van B en W

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 14 september j.l. is o.a. het volgende onderwerp aan de orde

geweest

 Tracébesluit Randweg Boekel

29 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 29 Sep 2010

MER Factsheet: Lokale wegen

Lokaal wegennet

 

Bij de aanleg of aanpassing van (lokale) wegen is meestal een

milieueffectrapport (MER) nodig. In deze factsheet wordt

beschreven welke aspecten in het MER vooral aandacht

vragen en hoe valkuilen zijn te vermijden. Deze factsheet

is vooral bedoeld voor gemeenten en provincies die met

een m.e.r. voor wegaanleg- of aanpassing te maken krijgen.

27 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 25 Sep 2010

Die randweg gaat gewoon door

De Boekelse gemeenteraad zal in oktober gewoon vóór de randweg stemmen. Dit ondanks de nieuwe actiegroep die pleit voor nieuw, onafhankelijk onderzoek naar de noodzaak. „Die discussie is al lang een gepasseerd station", aldus de politiek.

24 keer bekeken     Lees meer • 1 Reacties
Geplaatst op 22 Sep 2010

Die randweg komt er gewoon

BOEKEL - De actiegroep die pleit voor nieuw onderzoek naar de noodzaak van de randweg Boekel, kan in de gemeenteraad alleen op steun van de VVD rekenen. De Boekelse gemeenteraad zal in oktober gewoon vóór de randweg stemmen.

31 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 21 Sep 2010

Schiet het college van Boekel zichzelf in de voet

'Schiet het college van Boekel zichzelf in de voet' met de aanleg van de randweg

VVD Boekel-Venhorst is voor meer asfalt, voor een betere bereikbaarheid, voor een bruisend centrum, mits het dringend en of onvermijdelijk is, mits het voordelen of opbrengsten met zich meebrengt en mits het betaalbaar is.

29 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 21 Sep 2010

Nieuw protest van club tegen randweg dorp

Een nieuwe initiatiefgroep in Boekel probeert op het allerlaatste moment de aanleg van de randweg Boekel te voorkomen. Volgens de club is er zowel bij bewoners als de politiek nauwelijks nog draagvlak voor het besluit om de weg aan te leggen.
29 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 21 Sep 2010

Nieuw protest tegen aanleg randweg Boekel

BOEKEL - Een nieuwe initiatiefgroep in Boekel probeert op het allerlaatste moment de aanleg van de randweg Boekel te voorkomen.
27 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 20 Sep 2010

Initiatiefgroep "Boekel heeft deze randweg niet nodig"

Wij verzoeken u om uitstel van de beslissing over een tracé  keuze voor de randweg, omdat we ernstig twijfelen of de gestelde doelen met de aanleg van deze variant van de randweg wel gerealiseerd kunnen worden.

Initiatiefgroep “Boekel heeft deze randweg niet nodig”

Namens deze, Martin Kohlmann.

Dit artikel is geplaatst op aanvraag en staat los van www.randwegboekel.nl;

27 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 19 Sep 2010

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next >>