Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

Geen kentekenonderzoek randweg

BOEKEL - Er komt geen nieuw kentekenplatenonderzoek om nog eens naar het nut en de noodzaak van een randweg te kijken. In de raadsvergadering van donderdag drong de VVD aan op zo'n onderzoek. Coalitiepartijen D.O.P. GBV en Boekel's Welzijn voelden daar echter weinig voor. Ze vinden dat er de afgelopen jaren genoeg onderzoek is gedaan. Extra onderzoek zou alleen tot nog meer onduidelijkheid bij omwonenden leiden. Het CDA zag er wel wat in. Niet omdat de partij zou twijfelen over de noodzaak an zo'n weg, wel omdat ze het draagvlak wil vergroten.
252 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 19 Oct 2010

Randweg

Het CDA in Boekel heeft zich met de opstelling over de nieuwe randweg om het dorp volstrekt ongeloofwaardig gemaakt.
379 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 16 Oct 2010

Randweg Het Goor wordt doorsneden

Raad Boekel stelt tracé Randweg vast

Na een uitgebreide politieke discussie heeft de Boekelse gemeenteraad gisteravond het tracé van de Randweg vastgesteld. Buurtschap Zandhoek blijft gespaard, Het Goor wordt doorsneden. Een door de VVD gevraagd onderzoek komt er niet.

317 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 15 Oct 2010

'Bus blijft bij randweg door centrum rijden'

BOEKEL - Inwoners van het Boekelse centrum hoeven niet bang te zijn dat met de komst van de nieuwe randweg, de bus niet meer door het centrum zal rijden.
322 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 13 Oct 2010

Ingezonden Brief: Randweg Boekel meer dan welkom

Ingezonden Brief: Randweg Boekel meer dan welkom
Wie de media de afgelopen weken heeft gevolgd krijgt de indruk dat zowat elke burger en politieke partij in Boekel tegen de Randweg is. Wie zijn aandacht echter niet heeft laten verslappen komt ook tot de conclusie dat er maar wat geroepen wordt door een mondige minderheid.

5571 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 13 Oct 2010

CDA kiest voor een nuttige randweg.

CDA kiest voor een nuttige randweg.

Nut en Noodzaak.

Donderdag 14 oktober staat de route van het middengedeelte van de randweg op de agenda van de gemeenteraad. De discussie over een randweg loopt al meer dan 10 jaar.
331 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 06 Oct 2010

Ingezonden Artikel: Boekel heeft deze randweg niet nodig.

Boekel heeft deze randweg niet nodig.

 In grote getale heeft U positief gereageerd op onze oproep om steun te verlenen aan het initiatief om de gemeenteraad te bewegen op 14 oktober a.s. het tracé voor de randweg niet vast te stellen, maar eerst een toetsingsonderzoek te laten doen naar het nut en de consequenties. Daarvoor zijn wij U zeer erkentelijk.

283 keer bekeken     Lees meer • 1 Reacties
Geplaatst op 06 Oct 2010

Weinig steun voor extra onderzoek noodzaak randweg

Weinig steun voor extra onderzoek noodzaak randweg

 

BOEKEL - De nieuwe actiegroep 'Boekel heeft deze randweg nu niet nodig' lijkt zijn zin niet te krijgen.
314 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 05 Oct 2010

Randweg Boekel komt er gewoon, en gaat om Zandhoek heen lopen

BOEKEL - De randweg ten westen van Boekel komt er gewoon. Sterker nog, het tracé van het middenstuk is ook al zo goed als zeker, zo werd gisteravond tijdens de commissie grondgebiedszaken duidelijk.
341 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 30 Sep 2010

Ingezonden brieven over de randweg

RANDWEG BOEKEL

Hoezo geen draagvlak voor een randweg? De heer Wassenberg probeert zijn eigen straatje schoon te vegen
5638 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 29 Sep 2010

Ingezonden brieven over de randweg

RANDWEG BOEKEL ZOALS GEPLAND HELEMAAL VERKEERD

De contouren die nu gemaakt zijn voor Boekel is een heel duur, en natuur, en landbouwgrond, verslindende zaak.

5644 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 29 Sep 2010

Besluiten en plannen van het college van B en W

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 14 september j.l. is o.a. het volgende onderwerp aan de orde

geweest

 Tracébesluit Randweg Boekel

5645 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 29 Sep 2010

MER Factsheet: Lokale wegen

Lokaal wegennet

 

Bij de aanleg of aanpassing van (lokale) wegen is meestal een

milieueffectrapport (MER) nodig. In deze factsheet wordt

beschreven welke aspecten in het MER vooral aandacht

vragen en hoe valkuilen zijn te vermijden. Deze factsheet

is vooral bedoeld voor gemeenten en provincies die met

een m.e.r. voor wegaanleg- of aanpassing te maken krijgen.

311 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 25 Sep 2010

Die randweg gaat gewoon door

De Boekelse gemeenteraad zal in oktober gewoon vóór de randweg stemmen. Dit ondanks de nieuwe actiegroep die pleit voor nieuw, onafhankelijk onderzoek naar de noodzaak. „Die discussie is al lang een gepasseerd station", aldus de politiek.

321 keer bekeken     Lees meer • 1 Reacties
Geplaatst op 22 Sep 2010

Die randweg komt er gewoon

BOEKEL - De actiegroep die pleit voor nieuw onderzoek naar de noodzaak van de randweg Boekel, kan in de gemeenteraad alleen op steun van de VVD rekenen. De Boekelse gemeenteraad zal in oktober gewoon vóór de randweg stemmen.

327 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 21 Sep 2010

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next >>