Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

Schiet het college van Boekel zichzelf in de voet

'Schiet het college van Boekel zichzelf in de voet' met de aanleg van de randweg

VVD Boekel-Venhorst is voor meer asfalt, voor een betere bereikbaarheid, voor een bruisend centrum, mits het dringend en of onvermijdelijk is, mits het voordelen of opbrengsten met zich meebrengt en mits het betaalbaar is.

309 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 21 Sep 2010

Nieuw protest van club tegen randweg dorp

Een nieuwe initiatiefgroep in Boekel probeert op het allerlaatste moment de aanleg van de randweg Boekel te voorkomen. Volgens de club is er zowel bij bewoners als de politiek nauwelijks nog draagvlak voor het besluit om de weg aan te leggen.
335 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 21 Sep 2010

Nieuw protest tegen aanleg randweg Boekel

BOEKEL - Een nieuwe initiatiefgroep in Boekel probeert op het allerlaatste moment de aanleg van de randweg Boekel te voorkomen.
328 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 20 Sep 2010

Initiatiefgroep "Boekel heeft deze randweg niet nodig"

Wij verzoeken u om uitstel van de beslissing over een tracé  keuze voor de randweg, omdat we ernstig twijfelen of de gestelde doelen met de aanleg van deze variant van de randweg wel gerealiseerd kunnen worden.

Initiatiefgroep “Boekel heeft deze randweg niet nodig”

Namens deze, Martin Kohlmann.

Dit artikel is geplaatst op aanvraag en staat los van www.randwegboekel.nl;

304 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 19 Sep 2010

Randweg, een weg zonder nut en zonder noodzaak!

In de eerstvolgende Raadsvergadering van de Gemeente Boekel, d.d. 14-10-2010 staat de randweg op de agenda. Het College van B&W wil dan samen met de Raad ook het middenstuk van het Rand-weg-traject vaststellen. Het College stelt het traject voor dat het verst van de kom Boekel ligt (de zogenaamde groene variant). In de afweging tot deze trajectkeuze is het landbouwbelang marginaal meegenomen.

(Zie ook brief aan ZLTO leden onder aan volledig bericht)

 

340 keer bekeken     Lees meer • 1 Reacties
Geplaatst op 16 Sep 2010

Tracébesluit Randweg Boekel, Vaststelling middengebied

VOORSTEL AAN DE RAAD

  Datum                :        14 september 2010                            

Voorstel van     :        college van burgemeester en wethouders

Onderwerp       :        Tracébesluit Randweg Boekel, vaststelling middengebied

                                    en ontwerpuitgangspunten

Samenvatting                      

Na het besluit van de gemeenteraad op 25 februari 2010 is er vanaf medio mei uitgebreid overleg gevoerd met de buurtschappen Zandhoek en Het Goor en met de bewoners van de Mutshoek e.o. en Neerbroek e.o..


377 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 14 Sep 2010

Politiek in Boekel; Weet wat u doet!

Voordat u het beseft heeft u dit mooie buitengebied van Boekel volledig verknalt!!!!!

307 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 18 Aug 2010

Bewoners Mutshoek willen inspraak over Tracé randweg

Dat het Boekelse college de afgelopen maanden heeft gepraat met omwonenden van het middelste stuk van de randweg vindt Peter van Dijk een goede zaak. Maar het steekt hem en andere bewoners van de Mutshoek tegelijkertijd ook.
275 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 04 Aug 2010

College kiest voor ruime randweg om Zandhoek

De ruimste rand weg variant wordt ter goedkeuring aan de Boekelse gemeenteraad voorgelegd. Deze Combivariant 2 loopt om de Zandhoek heen, maar doorsnijdt Het Goor.
366 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 29 Jul 2010

Zo'n rotonde drijft mensen uit elkaar

Er heerst bij aanwonenden van de nieuwe randweg Boekel veel onvrede over de gevolgde procedure bij de al vastgestelde noord- en zuidtraces.
5689 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 24 Jul 2010

Haastige spoed is zelden goed geld óók voor randwegen

Het vaststellen van het middentracé van de randweg Boekel is grondiger verlopen dan de procedure voor de andere stukken. Was de haast destijds wel nodig?

319 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 22 Jul 2010

Presentatie informatieavond 20 juli 2010


Klik HIER voor de presentatie van de informatieavond op 20 juli 2010

214 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 21 Jul 2010

Vooral opluchting over tracé randweg

Tracékeuze randweg Boekel

Gemeenteraad zal in oktober het tracé definitief vast leggen.

Opluchting bij de bewoners van de Zandhoek, boosheid bij buurtschap Het Goor. Het tracé dat nu ter goedkeuring naar de raad Boekel gaat, doorsnijdt Het Goor, maar gaat om de Zandhoek heen. De raad beslist in oktober over het tracé.

1258 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 21 Jul 2010

Ruimte voor de randweg (CDA Boekel-Venhorst)

Na een jaar van onderzoek en overleg zijn in februari de kop en staart van de randweg vastgesteld. Besloten is waar de aansluitpunten en rotondes op de bestaande N605 globaal komen te liggen.
356 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 20 Jul 2010

Tracé studie Randweg (verslag bijeenkomsten)

Extra informatie beschikbaar op website gemeente:

Website gemeente boekel / Beleid/Projecten/Tracéstudie Randweg

218 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 18 Jul 2010

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next >>