Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

Boekel mikt met plan op extra geld provincie

Met het opstellen van een speciaal plan om de leefbaarheid in Boekel te vergroten - een zogeheten integraal dorpsontwikkelingsprogramma (IDOP) - denkt Boekel alsnog extra geld te kunnen krijgen van de provincie.
82 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 17 Feb 2010

VVD Boekel-Venhorst Zomaar een verhaal

Een belanghebbende autofabrikant vroeg aan een plaatselijke garage om een auto te ontwikkelen speciaal voor een dorp in Noord Brabant.
79 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 10 Feb 2010

Voorzichtige meerderheid voor vaststellen deel tracé randweg

In de ogen van veel omwonenden, die de noodzaak van een randweg vaak helemaal niet inzien, is het maar een vreemde gang van zaken.
84 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 10 Feb 2010

CDA Veiligheid op en rond de randweg waarborgen

Door het verbreden van de N605 wordt het drukker in de kern.
86 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 09 Feb 2010

Trace Randweg Boekel in twee delen bepaald

De kop en staart van het tracé van de randweg Boekel zijn vastgelegd
78 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 04 Feb 2010

VVD Boekel Venhorst Rondweg nee!!

De gemeenteraad in Boekel staat aan de vooravond van een besluit, welke variant nemen we? Optie 2a of 2b of een mengeling hiervan.

120 keer bekeken     Lees meer • 3 Reacties
Geplaatst op 03 Feb 2010

Boekels Welzijn Randweg; welke tracé keuze gaan we maken??

Boekels Welzijn;  Randweg; welke tracé keuze gaan we maken ??

95 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 03 Feb 2010

Haast rond randweg Boekel verbaast

Waarom heeft Boekel ineens zo'n haast om de randweg om het dorp aan te leggen en waarom wordt als voorschot daarop het stuk aan de noord- en zuidkant al vastgelegd?
88 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 02 Feb 2010

Agenda Commissie Grondgebiedzaken 03-02-2010

Plaats:  raadszaal

Tijd:       20:00

Voorzitter:         A.A.M. (Antoinette) Heunks - van Uden (fractievoorzitter)

87 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 30 Jan 2010

oude stukken 2002 en 2004 ter beschikking gesteld

Door de gemeente Boekel zijn volgende stukken ter beschikking gesteld;

Commissie gemeentewerken 25 nov. 2002

Openbare vergadering comissie gemeentewerken 25 nov. 2002

Mededeling aan commissie grondgebiedzake 20 sep. 2004

 

57 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 29 Jan 2010

Project besluit randweg boekel

De gemeente Boekel heeft samen met de provincie Noord Brabant een milieueffect-rapportage opgesteld voor de aanleg van een randweg aan de westzijde van Boekel. In de milieueffect-rapportage zijn drie mogelijke tracés voor de nieuwe randweg met elkaar vergeleken op de onderzoeksaspecten die in de startnotitie en het richtlijnenadvies van de commissie MER zijn vastgelegd.

120 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 27 Jan 2010

Ingezonden brief Weekblad boekel&Venhorst

RANDWEG BOEKEL ZOALS GEPLAND HELEMAAL VERKEERD
90 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 27 Jan 2010

Zandhoek voeld zich opgejaagt door randweg

Buurtschap de Zandhoek in Boekel is blij dat het omstreden middenstuk van de randweg nader bekeken wordt maar vraagt zich af waarom de besluitvorming ineens zo snel moet.
109 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 23 Jan 2010

Randweg in Boekel nog deels open (BD)

Boekel houdt nog twee opties open voor het tracé van de nieuwe randweg om het dorp. Nader onderzoek en overleg met de buurtschappen moet duidelijk maken welke oplossing het beste is. Voor de noord- en zuid-kant is de keus al gemaakt.

87 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 23 Jan 2010

Randweg in Boekel nog deels open (BD)

De contouren van de nieuwe randweg in Boekel krijgen steeds meer vorm.
92 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 22 Jan 2010

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Next >>