Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

Projectbesluit Randweg

Op basis de aanvullende onderzoeken stelt het college van Burgemeester en Wethouders samen met de provincie aan de gemeenteraad voor alternatief 2a aan te wijzen als het voorkeursalternatief met uitzondering van het gedeelte tussen de Lage Raam en de Zandhoekse Loop. Voor dit tracégedeelte zijn een tweetal combinatievarianten geschetst. Voorgesteld wordt om deze combinatievarianten verder uit te werken om ze te kunnen vergelijken met alternatief 2a.
336 keer bekeken     Lees meer • 1 Reacties
Geplaatst op 20 Jan 2010

Proces tracéstudie randweg

De kwaliteit van het woon- en leefmilieu van de kern Boekel staat sterk onder druk vanwege het toenemende doorgaande verkeer dat via de N605 zijn weg zoekt door Boekel naar Gemert of Uden. Verwacht wordt dat de verkeersintensiteit op de provinciale weg N605 toeneemt tot 12.000 motorvoertuigen per etmaal in 2020.

Het gemeentebestuur van Boekel vindt een dergelijke toename van het verkeer in de kom van Boekel onacceptabel. In samenwerking met de provincie Noord Brabant is besloten om een tracéstudie op te starten om te komen tot een randweg om Boekel.

356 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 20 Jan 2010

Brief gemeente boekel aan bewoners (belanghebbende)

Geachte bewoner(s),

Middels deze brief willen wij u als belanghebbende(n) in het zoekgebied van het tracé van de randweg informeren over het consept projectTracé studie Randweg Boekel en u persoonlijk uitnodigen voor een informatie avond over dit consept projectbesluit.

390 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 19 Jan 2010

Brief buurtvereniging "de Zandhoek" aan Boekelse raadsleden

Graag vragen wij u aandacht voor de randweg Boekel.

Als buurtvereniging “De Zandhoek” hebben wij regelmatig aandacht gevraagd voor het behoud van ons buurtschap.

317 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 17 Jan 2010

Burgemeester: 'Maak een Coöperatie Boekel'

BOEKEL - Burgemeester Pierre Bos roept inwoners, ondernemers, culturele organisaties, onderwijsinstellingen op om samen met de gemeente een Coöperatie Boekel te vormen.
381 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 10 Jan 2010

Werk Boekel loopt fors uit

De huidige vorstperiode zorgt voor een flinke vertraging bij de reconstructie van belangrijke wegen in Boekel.

Op 11 januari vindt in Nia Domo een informatieavond plaats over het werk aan de N605. Aanvang 20.00 uur.

365 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 10 Jan 2010

Beleid inzake vaststellen hogere waarden wet geluidhinder

Bijbehorende stukken.

354 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 10 Jan 2010

Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT)

In het Brabants MIT vindt u de projecten voor verkeer, vervoer en infrastructuur die de wegbeheerders provincie, gemeenten en rijk de komende vijf jaar samen willen aanpakken.
5663 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 10 Jan 2010

Boekel in 2025 gezond en nog altijd zelfstandig

Over vijftien jaar, in 2025, is Boekel nog steeds een zelfstandige gemeente, gezond en fijn om in te wonen.

337 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 06 Jan 2010

'Lint van protest' tegen randweg Boekel

BOEKEL - Een groep Boekelaren heeft vrijdag op ludieke wijze actie gevoerd tegen de Randweg die de gemeente Boekel wil aanleggen.
313 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 21 Dec 2009

Randweg Boekel krijgt tijdelijk vorm

De gemeenteraad van Boekel staat voor de tracékeuze van de randweg.
5626 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 20 Dec 2009

Rondgang met bestuur

Met een bustour is de omgeving van randweg variant 2A en 2B bekeken
332 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 19 Dec 2009

MER Randweg: 55 zienswijzen

Naar aanleiding van de milieueffectrapportage (MER) Tracéstudie Randweg zijn bij de gemeente 55 zienswijzen ingediend.
312 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 15 Dec 2009

Kieslijst CDA gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010

CDA en Randweg Boekel
403 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 13 Dec 2009

Boekel bereid Randwegplannen grondig voor

De Koerier Uden  (Dé Weekkrant)
354 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 09 Dec 2009

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next >>