Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

Ingezonden brief Weekblad boekel&Venhorst

RANDWEG BOEKEL ZOALS GEPLAND HELEMAAL VERKEERD
5 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 27 Jan 2010

Zandhoek voeld zich opgejaagt door randweg

Buurtschap de Zandhoek in Boekel is blij dat het omstreden middenstuk van de randweg nader bekeken wordt maar vraagt zich af waarom de besluitvorming ineens zo snel moet.
3 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 23 Jan 2010

Randweg in Boekel nog deels open (BD)

Boekel houdt nog twee opties open voor het tracé van de nieuwe randweg om het dorp. Nader onderzoek en overleg met de buurtschappen moet duidelijk maken welke oplossing het beste is. Voor de noord- en zuid-kant is de keus al gemaakt.

5 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 23 Jan 2010

Randweg in Boekel nog deels open (BD)

De contouren van de nieuwe randweg in Boekel krijgen steeds meer vorm.
2 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 22 Jan 2010

3 tracé varianten nu ook in Google te zien

De drie varianten die ook op de website van de gemeente Boekel staan zijn nu ook te zien in Google.

Door hier of op de "home" page de google map aan te klikken kom je bij de 3 ingetekende varianten.

Door middel van het vinkje aan en uit te zetten en daarna op "Laten zien" te drukken is het mogelijk tussen varianten te schakelen.

Door de lage resolutie van de door de gemeente verstekte tekeningen (PDF) kan www.Randwegboekel.nl geen garantie geven voor de nauwkeurigheid van de ingetekende varianten.

1 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 22 Jan 2010

Deel Randweg vaststellen, Zandhoek varianten onderzoeken

Het Boekelse college gaat de gemeenteraad voorstellen om het tracé van de randweg in twee delen vast te stellen.
2 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 21 Jan 2010

Projectbesluit Randweg

Op basis de aanvullende onderzoeken stelt het college van Burgemeester en Wethouders samen met de provincie aan de gemeenteraad voor alternatief 2a aan te wijzen als het voorkeursalternatief met uitzondering van het gedeelte tussen de Lage Raam en de Zandhoekse Loop. Voor dit tracégedeelte zijn een tweetal combinatievarianten geschetst. Voorgesteld wordt om deze combinatievarianten verder uit te werken om ze te kunnen vergelijken met alternatief 2a.
2 keer bekeken     Lees meer • 1 Reacties
Geplaatst op 20 Jan 2010

Proces tracéstudie randweg

De kwaliteit van het woon- en leefmilieu van de kern Boekel staat sterk onder druk vanwege het toenemende doorgaande verkeer dat via de N605 zijn weg zoekt door Boekel naar Gemert of Uden. Verwacht wordt dat de verkeersintensiteit op de provinciale weg N605 toeneemt tot 12.000 motorvoertuigen per etmaal in 2020.

Het gemeentebestuur van Boekel vindt een dergelijke toename van het verkeer in de kom van Boekel onacceptabel. In samenwerking met de provincie Noord Brabant is besloten om een tracéstudie op te starten om te komen tot een randweg om Boekel.

3 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 20 Jan 2010

Brief gemeente boekel aan bewoners (belanghebbende)

Geachte bewoner(s),

Middels deze brief willen wij u als belanghebbende(n) in het zoekgebied van het tracé van de randweg informeren over het consept projectTracé studie Randweg Boekel en u persoonlijk uitnodigen voor een informatie avond over dit consept projectbesluit.

6 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 19 Jan 2010

Brief buurtvereniging "de Zandhoek" aan Boekelse raadsleden

Graag vragen wij u aandacht voor de randweg Boekel.

Als buurtvereniging “De Zandhoek” hebben wij regelmatig aandacht gevraagd voor het behoud van ons buurtschap.

3 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 17 Jan 2010

Burgemeester: 'Maak een Coöperatie Boekel'

BOEKEL - Burgemeester Pierre Bos roept inwoners, ondernemers, culturele organisaties, onderwijsinstellingen op om samen met de gemeente een Coöperatie Boekel te vormen.
5 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 10 Jan 2010

Werk Boekel loopt fors uit

De huidige vorstperiode zorgt voor een flinke vertraging bij de reconstructie van belangrijke wegen in Boekel.

Op 11 januari vindt in Nia Domo een informatieavond plaats over het werk aan de N605. Aanvang 20.00 uur.

3 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 10 Jan 2010

Beleid inzake vaststellen hogere waarden wet geluidhinder

Bijbehorende stukken.

4 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 10 Jan 2010

Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT)

In het Brabants MIT vindt u de projecten voor verkeer, vervoer en infrastructuur die de wegbeheerders provincie, gemeenten en rijk de komende vijf jaar samen willen aanpakken.
4 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 10 Jan 2010

Boekel in 2025 gezond en nog altijd zelfstandig

Over vijftien jaar, in 2025, is Boekel nog steeds een zelfstandige gemeente, gezond en fijn om in te wonen.

4 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 06 Jan 2010

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next >>