Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

Beleid inzake vaststellen hogere waarden wet geluidhinder

Beleid inzake vaststellen hogere waarden wet geluidhinder.
321 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 08 Dec 2009

Procedure verordening tegemoetkoming in planschade 2008

Procedure verordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008
333 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 08 Dec 2009

Commissie MER advies over randweg boekel

De commissie MER heeft haar advies inzake het MER rapport randweg Boekel uitgebracht.
310 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 02 Dec 2009

Boekels welzijn randweg

Commissie grondsgebiedzaken

352 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 01 Dec 2009

Nut en noodzaak randweg nog onvoldoende aangetoond

Tot die conclusie komt de commissie MER.
318 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 01 Dec 2009

Noodzaak randweg beter aangeven

De komst van de randweg langs Boekel loopt waarschijnlijk enige vetraging op.
310 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 26 Nov 2009

Toetsingadvies over milieueffectrapport

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
183 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 25 Nov 2009

Commissie MER Advies over randweg Boekel

De commissie MER heeft haar advies inzake het MER rapport randweg Boekel uitgebracht.
122 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 25 Nov 2009

Agendapunt 9 vergadering grondgebiedszaken 25-11-2009

Proces tracéstudie Randweg tbv behandeling tracékeuze randweg Boekel in de raads-vergadering
275 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 19 Nov 2009

Vergadering Commissie Grondgebiedzaken 25-11-2009

Plaats: Raadszaal
Tijd: 20:00 uur
Voorzitter: A.A.M. (Antoinette) Heunks - van Uden (fractievoorzitter)

176 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 19 Nov 2009

Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders

week 47, d.d. 17-november 2009
148 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 17 Nov 2009

Om de zes jaar naar de stembus

De verkiezingen voor de gemeenteraad zouden niet om de vier, maar om de zes jaar moeten plaatsvinden. Daarvoor pleit Peter Ketelaars.
296 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 20 Oct 2009

Website informeert over tracé randweg Boekel

Er is een nieuwe website met achtergrondinformatie over de tracékeuze van de randweg westelijk van Boekel:
168 keer bekeken     Lees meer • 2 Reacties
Geplaatst op 13 Oct 2009

Boekels college kondigt lastenverzwaring en bezuinigingen aan

De begroting van de gemeente Boekel staat onder druk en dat gaan de inwoners in de portemonnee merken.

263 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 29 Sep 2009

Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders

Week 38 d.d. 15 september 2009
164 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 15 Sep 2009

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next >>