Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

Voorkeursalternatief

Bij de keuze voor een voorkeursalternatief worden naast milieueffecten ook effecten op landbouw, recreatie en wonen meegenomen. Ook de kosten van de diverse alternatieven worden betrokken bij de keuze van een voorkeursalternatief. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in juli 2009 gezamenlijk met de provincie Noord Brabant de gemeenteraad voorgesteld om het meest milieuvriendelijk alternatief (alternatief 2a met aanvullende maatregelen) als voorkeursalternatief vast te stellen.
178 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 17 Jun 2009

Randweg Boekel in 2015 gereed

Wethouder Peter Ketelaars hoopt dat de randweg Boekel in 2015 gereed is. Het Boekel college heeft zich vorige week over een voorkeursvariant uitgesproken. De commissie grondzaken buigt zich op woensdag 1 juli aanstaande over de milieueffectrapportage (mer) en de voorkeursvariant. Op donderdag 16 juli is de gemeenteraad aan zet. Het definitieve tracé wordt pas in februari 2010 vastgesteld.
162 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 16 Jun 2009

Alternatief 2A voorkeursvariant Randweg Boekel

Alternatief 2A is het meest geschikte tracé voor de randweg Boekel. In een milieueffectrapportage zijn drie mogelijke tracés voor de nieuwe randweg met elkaar vergeleken. Alternatief 2A blijkt het meest milieuvriendelijke alternatief en wordt door het college als voorkeursalternatief aan de gemeenteraad voorgedragen.
166 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 12 Jun 2009

Besprekingsverslag bewonersavond tracéstudie randweg Boekel

Notulen

Project   MER studie Randweg
Betreft    Besprekingsverslag Bewonersavond Tracéstudie Randweg Boekel d.d. 2 april 2009
Datum    6 april 2009
Plaats     Nia Domo, Boekel

Aanwezig  Peter Ketelaars                 Gemeente Boekel
                 Marc van der Leest           Gemeente Boekel
                 Jos Korsten                       Provincie Noord-Brabant
                 Ruud Vermeulen                Megaborn
                 Henk van de Langemheen  Megaborn
                 Dimitri van Veen                Megaborn

Circa 140 belangstellenden

Wethouder Ketelaars heet alle aanwezigen welkom en opent de bewonersavond. Hij legt uit
wat de rolverdeling is tussen Provincie (opdrachtgever van de studie naar de randweg),
Gemeente Boekel en Megaborn en benadrukt het informatieve karakter van de avond.

 

183 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 06 Apr 2009

Akkoord met provincie over randweg Boekel

De gemeente Boekel en de provincie hebben donderdagmorgen een overeenkomst getekend voor de start van een tracéstudie voor een randweg westelijk om het dorp.
158 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 03 Apr 2009

Tracéstudie randweg Boekel bewonersavond


Tracéstudie  Randweg Boekel
Bewonersavond 2 april 2009

Provincie Noord-Brabant
Gemeente Boekel
Megaborn Traffic Development B.V.


Programma
• Opening
• Procedurele toelichting
• Resultaten MER
• Vragen
• Afsluiting

172 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 02 Apr 2009

Randweg Boekel is het punt van discussie

BOEKEL - In het Boekelse partycentrum Nia Domo wordt morgenavond een informatiebijeenkomst gehouden over de tracéstudie Randweg Boekel.
155 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 01 Apr 2009

Openbare besluitlijst vergadering Burgemeester en Wethouders

Week 13 , dd 24 maart 2009
177 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 24 Mar 2009

uitnodiging informatieavond tracéstudie Randweg Boekel

GEMEENTE BOEKEL

Verzonden: Boekel, 19 maart 2009

Onderwerp: Uitnodiging informatieavond tracéstudie Randweg Boekel

173 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 19 Mar 2009

Drie tracés randweg Boekel

Alle mensen die in de nabijheid van de nieuw aan te leggen randweg om Boekel wonen, hebben deze week een brief in de bus gekregen met drie mogelijke tracé's van de nieuwe weg.
164 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 20 Feb 2009

Informatie voortgang tracéstudie Randweg Boekel

GEMEENTE BOEKEL

Verzonden: Boekel, 16 februari 2009

Onderwerp: Informatie voortgang tracéstudie Randweg Boekel

261 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 16 Feb 2009

Boekel wil dit keer bomen sparen

De gemeente Boekel heeft in overleg met de provincie besloten een aantal bomen in het gebied waar in de toekomst de nieuwe randweg moet komen, nog niet te kappen.
159 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 28 Jan 2009

Volkelseweg trekt aan bel

Een groep van 31 omwonenden van de Volkelseweg maakt zich grote zorgen over de komst van een randweg aan de westzijde van Boekel.

169 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 27 Nov 2008

Commissie Grondgebiedzaken

Advieslijst van de commissie Grondgebiedzaken d.d. 26 november 2008 om 20.15 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

225 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 26 Nov 2008

Tracéstudie Randweg Boekel

Advies voor Richtlijnen voor het milieueffectrapport

27 oktober 2008 / rapportnummer 2139-29

 

185 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 27 Oct 2008

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Next >>