Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

Randweg Boekel is het punt van discussie

BOEKEL - In het Boekelse partycentrum Nia Domo wordt morgenavond een informatiebijeenkomst gehouden over de tracéstudie Randweg Boekel.
26 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 01 Apr 2009

Openbare besluitlijst vergadering Burgemeester en Wethouders

Week 13 , dd 24 maart 2009
31 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 24 Mar 2009

uitnodiging informatieavond tracéstudie Randweg Boekel

GEMEENTE BOEKEL

Verzonden: Boekel, 19 maart 2009

Onderwerp: Uitnodiging informatieavond tracéstudie Randweg Boekel

26 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 19 Mar 2009

Drie tracés randweg Boekel

Alle mensen die in de nabijheid van de nieuw aan te leggen randweg om Boekel wonen, hebben deze week een brief in de bus gekregen met drie mogelijke tracé's van de nieuwe weg.
28 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 20 Feb 2009

Informatie voortgang tracéstudie Randweg Boekel

GEMEENTE BOEKEL

Verzonden: Boekel, 16 februari 2009

Onderwerp: Informatie voortgang tracéstudie Randweg Boekel

33 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 16 Feb 2009

Boekel wil dit keer bomen sparen

De gemeente Boekel heeft in overleg met de provincie besloten een aantal bomen in het gebied waar in de toekomst de nieuwe randweg moet komen, nog niet te kappen.
25 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 28 Jan 2009

Volkelseweg trekt aan bel

Een groep van 31 omwonenden van de Volkelseweg maakt zich grote zorgen over de komst van een randweg aan de westzijde van Boekel.

25 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 27 Nov 2008

Commissie Grondgebiedzaken

Advieslijst van de commissie Grondgebiedzaken d.d. 26 november 2008 om 20.15 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

33 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 26 Nov 2008

Tracéstudie Randweg Boekel

Advies voor Richtlijnen voor het milieueffectrapport

27 oktober 2008 / rapportnummer 2139-29

 

25 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 27 Oct 2008

Boekel-Venhorst Duurzaam

Zienswijze Randweg 9 okt. 2008
28 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 09 Oct 2008

Tracéstudie Randweg

De Kwaliteit van het woon- en leefmilieu van de kern Boekel staat sterk onder druk vanwege het toenemende doorgaande verkeer dat via de N605 zijn weg zoekt door Boekel naar Gemert of Uden. Verwacht wordt dat de verkeersintensiteit op de provinciale weg N605 toeneemt tot 12.000 motorvoertuigen per etmaal in 2020.

Het gemeentebestuur van Boekel vindt een dergelijke toename van het verkeer in de kom van Boekel onacceptabel. In samenwerking met de provincie Noord Brabant is besloten om een tracéstudie op te starten om te komen tot een randweg om Boekel.
29 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 01 Oct 2008

Aandacht voor landbouw en natuur bij onderzoek randweg

BOEKEL - De gemeenteraad wil dat er bij de tracéstudie randweg rekening wordt gehouden met de belangen van de landbouw en de natuur. Als aanvulling op het collegevoorstel dienden CDA en DOP met succes een amendement in. De Boekelse raad vindt unaniem dat zo min mogelijk percelen en boerenbedrijven doorsneden mogen worden.
24 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 15 Jul 2008

Randweg: extra eisen

BOEKEL - Boekel gaat verder met de plannen voor een randweg ten westen van Boekel. De gemeenteraad heeft donderdag een aantal belangrijke uitgangspunten toegevoegd.

33 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 05 Jul 2008

Agendapunt vergadering gemeenteraad

RAADSVERGADERING:

 

d.d. 03 juli 2008 

 

 

 

 

ONDERWERP:

 

Startnotitie tracéstudie Randweg Boekel

Conceptbesluit

  1. Vaststellen van Startnotitie Randweg Boekel
  2. Startnotitie vanaf week 34 gedurende 6 weken ter inzage leggen en dit publiceren in de lokale krant
  3. Startnotitie toezenden aan de Cmer (Commissie m.e.r.) voor goedkeuring en adviesrichtlijnen MER
28 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 03 Jul 2008

Nieuwe randweg niet voor landbouwverkeer

BOEKEL - Er is geen plaats voor langzaam landbouwverkeer op de nieuwe randweg langs Boekel.

28 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 14 Jun 2008

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next >>