Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

Boekel-Venhorst Duurzaam

Zienswijze Randweg 9 okt. 2008
198 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 09 Oct 2008

Tracéstudie Randweg

De Kwaliteit van het woon- en leefmilieu van de kern Boekel staat sterk onder druk vanwege het toenemende doorgaande verkeer dat via de N605 zijn weg zoekt door Boekel naar Gemert of Uden. Verwacht wordt dat de verkeersintensiteit op de provinciale weg N605 toeneemt tot 12.000 motorvoertuigen per etmaal in 2020.

Het gemeentebestuur van Boekel vindt een dergelijke toename van het verkeer in de kom van Boekel onacceptabel. In samenwerking met de provincie Noord Brabant is besloten om een tracéstudie op te starten om te komen tot een randweg om Boekel.
190 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 01 Oct 2008

Aandacht voor landbouw en natuur bij onderzoek randweg

BOEKEL - De gemeenteraad wil dat er bij de tracéstudie randweg rekening wordt gehouden met de belangen van de landbouw en de natuur. Als aanvulling op het collegevoorstel dienden CDA en DOP met succes een amendement in. De Boekelse raad vindt unaniem dat zo min mogelijk percelen en boerenbedrijven doorsneden mogen worden.
164 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 15 Jul 2008

Randweg: extra eisen

BOEKEL - Boekel gaat verder met de plannen voor een randweg ten westen van Boekel. De gemeenteraad heeft donderdag een aantal belangrijke uitgangspunten toegevoegd.

170 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 05 Jul 2008

Agendapunt vergadering gemeenteraad

RAADSVERGADERING:

 

d.d. 03 juli 2008 

 

 

 

 

ONDERWERP:

 

Startnotitie tracéstudie Randweg Boekel

Conceptbesluit

  1. Vaststellen van Startnotitie Randweg Boekel
  2. Startnotitie vanaf week 34 gedurende 6 weken ter inzage leggen en dit publiceren in de lokale krant
  3. Startnotitie toezenden aan de Cmer (Commissie m.e.r.) voor goedkeuring en adviesrichtlijnen MER
171 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 03 Jul 2008

Nieuwe randweg niet voor landbouwverkeer

BOEKEL - Er is geen plaats voor langzaam landbouwverkeer op de nieuwe randweg langs Boekel.

164 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 14 Jun 2008

Zoektocht naar tracé Randweg

BOEKEL - "Buiten de officiële procedures om willen wij u graag informeren waarom Boekel een randweg nodig heeft en wat er gedaan moet worden om zover te komen", vatte wethouder Peter Ketelaars bedoeling van de avond samen. Sinds 2002 heeft Boekel het gevoel dat een randweg noodzakelijk is om het leef- en werkklimaat in de gemeente op niveau te houden.

154 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 03 Jun 2008

Startnotitie Tracéstudie Randweg Boekel MER P2139-002

Start notitie Tracé studie Randweg Boekel van 14 mei 2008.

179 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 14 May 2008

Fractie DOP Visie op de toekomst

Visie op de toekomst  van de gemeente Boekel.
205 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 21 Apr 2008

Voor Henk Kandelaars kan de randweg niet snel genoeg komen

Ik fiets hier iedere dag. De weg is veel te smal. De vrachtwagens hebben veel ruimte nodig en rijden te kort op de kant.

190 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 04 Apr 2008

Leon Ewalts 'Zakelijk gezien is het een catastrofe, funest.

Vorig jaar zijn we een tijd niet bereikbaar geweest wegens wegwerkzaamheden. We hebben toen een omzetverlies geleden, daar word je akelig van.

190 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 04 Apr 2008

Gerry van Exel "Het is hier veel te druk, vooral rond 16:30uur.

Dan is er een opstopping van vrachtwagens. Er komen over dit stuk van de Kerkstraat wel 12.000 auto's per dag.

278 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 04 Apr 2008

Steffers: "Waar een wil is komt een weg"

BOEKEL - "De kinderen gaan niet meer met de fiets naar school omdat het te gevaarlijk is", zei wethouder Peter Ketelaars gisteren tegen gedeputeerde Cora Steffens-Van Nieuwenhuizen. Steffens, die mobiliteit en infrastructuur in haar portefeuille heeft, was gisteren in Boekel.

177 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 04 Apr 2008

Akkoord met provincie over randweg Boekel

De gemeente Boekel en de provincie hebben donderdagmorgen een overeenkomst getekend voor de start van een tracéstudie voor een randweg westelijk om het dorp.
163 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 03 Apr 2008

Verkeer is als water

Veel kleine kernen hebben in toenemende mate
last van verkeersdruk. Oplossingen die de gemeentegrenzen
niet overstijgen, zijn meestal niet
afdoende. Een onderzoeksteam van Wageningen
UR zoekt de oplossing bij de casus Erp in de combinatie
van interactieve planvorming, het weerstandenmodel
en werken op een hoger schaalniveau.
248 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 19 Aug 2007

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Next >>