Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

Gedupeerden randweg voelen zich machteloos

Getroffenen Randweg laken gang van zaken. 'Dit is overvaltechniek'
2 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 01 Jul 2009

Details van de randweg Boekel zorgen voor veel nieuwe vragen.

Bewoners bezorgt maar gemeente kan nog weinig antwoorden.
keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 20 Jun 2009

Veel onrust bij betrokkenen over Randweg


BOEKEL - Tijdens een drukbezochte inloopavond over de nieuwe randweg ten westen van Boekel, gisteravond, bleek dat bij de 'getroffenen' zeer veel vragen leven.
keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 19 Jun 2009

Veel vragen over randweg Boekel

BOEKEL - "Nou, da's duidelijk, mijn huis wordt twee ton minder waard en het is maar de vraag wat ik daarvan terugzie." Tijdens de inloopavond over de randweg die ten westen van Boekel moet komen, donderdagavond, bleek dat veel, heel veel mensen zich grote zorgen maken over de toekomst.
keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 18 Jun 2009

Voorkeursalternatief

Bij de keuze voor een voorkeursalternatief worden naast milieueffecten ook effecten op landbouw, recreatie en wonen meegenomen. Ook de kosten van de diverse alternatieven worden betrokken bij de keuze van een voorkeursalternatief. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in juli 2009 gezamenlijk met de provincie Noord Brabant de gemeenteraad voorgesteld om het meest milieuvriendelijk alternatief (alternatief 2a met aanvullende maatregelen) als voorkeursalternatief vast te stellen.
1 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 17 Jun 2009

Randweg Boekel in 2015 gereed

Wethouder Peter Ketelaars hoopt dat de randweg Boekel in 2015 gereed is. Het Boekel college heeft zich vorige week over een voorkeursvariant uitgesproken. De commissie grondzaken buigt zich op woensdag 1 juli aanstaande over de milieueffectrapportage (mer) en de voorkeursvariant. Op donderdag 16 juli is de gemeenteraad aan zet. Het definitieve tracé wordt pas in februari 2010 vastgesteld.
2 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 16 Jun 2009

Alternatief 2A voorkeursvariant Randweg Boekel

Alternatief 2A is het meest geschikte tracé voor de randweg Boekel. In een milieueffectrapportage zijn drie mogelijke tracés voor de nieuwe randweg met elkaar vergeleken. Alternatief 2A blijkt het meest milieuvriendelijke alternatief en wordt door het college als voorkeursalternatief aan de gemeenteraad voorgedragen.
4 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 12 Jun 2009

Besprekingsverslag bewonersavond tracéstudie randweg Boekel

Notulen

Project   MER studie Randweg
Betreft    Besprekingsverslag Bewonersavond Tracéstudie Randweg Boekel d.d. 2 april 2009
Datum    6 april 2009
Plaats     Nia Domo, Boekel

Aanwezig  Peter Ketelaars                 Gemeente Boekel
                 Marc van der Leest           Gemeente Boekel
                 Jos Korsten                       Provincie Noord-Brabant
                 Ruud Vermeulen                Megaborn
                 Henk van de Langemheen  Megaborn
                 Dimitri van Veen                Megaborn

Circa 140 belangstellenden

Wethouder Ketelaars heet alle aanwezigen welkom en opent de bewonersavond. Hij legt uit
wat de rolverdeling is tussen Provincie (opdrachtgever van de studie naar de randweg),
Gemeente Boekel en Megaborn en benadrukt het informatieve karakter van de avond.

 

4 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 06 Apr 2009

Akkoord met provincie over randweg Boekel

De gemeente Boekel en de provincie hebben donderdagmorgen een overeenkomst getekend voor de start van een tracéstudie voor een randweg westelijk om het dorp.
keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 03 Apr 2009

Tracéstudie randweg Boekel bewonersavond


Tracéstudie  Randweg Boekel
Bewonersavond 2 april 2009

Provincie Noord-Brabant
Gemeente Boekel
Megaborn Traffic Development B.V.


Programma
• Opening
• Procedurele toelichting
• Resultaten MER
• Vragen
• Afsluiting

3 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 02 Apr 2009

Randweg Boekel is het punt van discussie

BOEKEL - In het Boekelse partycentrum Nia Domo wordt morgenavond een informatiebijeenkomst gehouden over de tracéstudie Randweg Boekel.
2 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 01 Apr 2009

Openbare besluitlijst vergadering Burgemeester en Wethouders

Week 13 , dd 24 maart 2009
2 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 24 Mar 2009

uitnodiging informatieavond tracéstudie Randweg Boekel

GEMEENTE BOEKEL

Verzonden: Boekel, 19 maart 2009

Onderwerp: Uitnodiging informatieavond tracéstudie Randweg Boekel

1 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 19 Mar 2009

Drie tracés randweg Boekel

Alle mensen die in de nabijheid van de nieuw aan te leggen randweg om Boekel wonen, hebben deze week een brief in de bus gekregen met drie mogelijke tracé's van de nieuwe weg.
keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 20 Feb 2009

Informatie voortgang tracéstudie Randweg Boekel

GEMEENTE BOEKEL

Verzonden: Boekel, 16 februari 2009

Onderwerp: Informatie voortgang tracéstudie Randweg Boekel

6 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 16 Feb 2009

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next >>