Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

Boekel wil dit keer bomen sparen

De gemeente Boekel heeft in overleg met de provincie besloten een aantal bomen in het gebied waar in de toekomst de nieuwe randweg moet komen, nog niet te kappen.
123 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 28 Jan 2009

Volkelseweg trekt aan bel

Een groep van 31 omwonenden van de Volkelseweg maakt zich grote zorgen over de komst van een randweg aan de westzijde van Boekel.

122 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 27 Nov 2008

Commissie Grondgebiedzaken

Advieslijst van de commissie Grondgebiedzaken d.d. 26 november 2008 om 20.15 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

136 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 26 Nov 2008

Tracéstudie Randweg Boekel

Advies voor Richtlijnen voor het milieueffectrapport

27 oktober 2008 / rapportnummer 2139-29

 

141 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 27 Oct 2008

Boekel-Venhorst Duurzaam

Zienswijze Randweg 9 okt. 2008
1114 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 09 Oct 2008

Tracéstudie Randweg

De Kwaliteit van het woon- en leefmilieu van de kern Boekel staat sterk onder druk vanwege het toenemende doorgaande verkeer dat via de N605 zijn weg zoekt door Boekel naar Gemert of Uden. Verwacht wordt dat de verkeersintensiteit op de provinciale weg N605 toeneemt tot 12.000 motorvoertuigen per etmaal in 2020.

Het gemeentebestuur van Boekel vindt een dergelijke toename van het verkeer in de kom van Boekel onacceptabel. In samenwerking met de provincie Noord Brabant is besloten om een tracéstudie op te starten om te komen tot een randweg om Boekel.
131 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 01 Oct 2008

Aandacht voor landbouw en natuur bij onderzoek randweg

BOEKEL - De gemeenteraad wil dat er bij de tracéstudie randweg rekening wordt gehouden met de belangen van de landbouw en de natuur. Als aanvulling op het collegevoorstel dienden CDA en DOP met succes een amendement in. De Boekelse raad vindt unaniem dat zo min mogelijk percelen en boerenbedrijven doorsneden mogen worden.
107 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 15 Jul 2008

Randweg: extra eisen

BOEKEL - Boekel gaat verder met de plannen voor een randweg ten westen van Boekel. De gemeenteraad heeft donderdag een aantal belangrijke uitgangspunten toegevoegd.

124 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 05 Jul 2008

Agendapunt vergadering gemeenteraad

RAADSVERGADERING:

 

d.d. 03 juli 2008 

 

 

 

 

ONDERWERP:

 

Startnotitie tracéstudie Randweg Boekel

Conceptbesluit

  1. Vaststellen van Startnotitie Randweg Boekel
  2. Startnotitie vanaf week 34 gedurende 6 weken ter inzage leggen en dit publiceren in de lokale krant
  3. Startnotitie toezenden aan de Cmer (Commissie m.e.r.) voor goedkeuring en adviesrichtlijnen MER
124 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 03 Jul 2008

Nieuwe randweg niet voor landbouwverkeer

BOEKEL - Er is geen plaats voor langzaam landbouwverkeer op de nieuwe randweg langs Boekel.

118 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 14 Jun 2008

Zoektocht naar tracé Randweg

BOEKEL - "Buiten de officiële procedures om willen wij u graag informeren waarom Boekel een randweg nodig heeft en wat er gedaan moet worden om zover te komen", vatte wethouder Peter Ketelaars bedoeling van de avond samen. Sinds 2002 heeft Boekel het gevoel dat een randweg noodzakelijk is om het leef- en werkklimaat in de gemeente op niveau te houden.

117 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 03 Jun 2008

Startnotitie Tracéstudie Randweg Boekel MER P2139-002

Start notitie Tracé studie Randweg Boekel van 14 mei 2008.

109 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 14 May 2008

Fractie DOP Visie op de toekomst

Visie op de toekomst  van de gemeente Boekel.
140 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 21 Apr 2008

Voor Henk Kandelaars kan de randweg niet snel genoeg komen

Ik fiets hier iedere dag. De weg is veel te smal. De vrachtwagens hebben veel ruimte nodig en rijden te kort op de kant.

121 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 04 Apr 2008

Leon Ewalts 'Zakelijk gezien is het een catastrofe, funest.

Vorig jaar zijn we een tijd niet bereikbaar geweest wegens wegwerkzaamheden. We hebben toen een omzetverlies geleden, daar word je akelig van.

118 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 04 Apr 2008

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next >>