Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

Openbare informatieavond

Openbare informatieavond

Op dinsdag 14 juni 2016

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: raadzaal, gemeentehuis

Op dinsdag 14 juni 2016 wordt een openbare thema/informatieavond gehouden voor raads- en burgerleden, waarbij u als burger ook van harte welkom bent.
3 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 08 Jun 2016

Vierde nieuwsbrief over de Randweg Boekel

Dit is de vierde nieuwsbrief over de Randweg Boekel. Met deze nieuwsbrief informeert de gemeente Boekel de belanghebbenden en belangstellenden over de ontwikkelingen rondom de Randweg Boekel.
3 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 30 May 2016

Voor de zomer duidelijkheid over A77

Nog voor de zomer hopen de gemeenten uit het Land van Cuijk en de regio Uden-Veghel op een rijtje te hebben of en zo ja op welke manier de snelweg A77 doorgetrokken kan worden naar de A50. 

keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 25 Mar 2016

Boekel mag niet als Mariaheide worden

Albert van der Velden is net klaar met het overpompen van de mest als hij over het weiland achter zijn boerderij uitkijkt. „Daar snijdt de weg straks dwars doorheen", zegt de boer terwijl hij met zijn rechterarm richting de groene vlakte gebaart. Met 'de weg' refereert Van de Velden aan de Boekelse randweg, een 4,3 kilometer lange weg die het verkeer tussen Uden en Gemert in de toekomst langs de kom van Boekel moet leiden.

1 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 02 Mar 2016

Aanleg randweg Boekel begint niet voor 2019

De aanleg van de langverwachte randweg langs de westkant van Boekel zal zeker niet voor 2019 beginnen. En dan nog moet alles meezitten.
4 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 25 Feb 2016

Derde nieuwsbrief over de Randweg Boekel

Dit is de derde nieuwsbrief over de Randweg Boekel. Met deze nieuwsbrief informeert de gemeente Boekel de belanghebbenden en belangstellenden over de ontwikkelingen rondom de Randweg Boekel.
2 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 24 Feb 2016

Rotonde Boekel voorkomt sluipverkeer naar Uden

Een volledige rotonde bij de aansluiting op industrieterrein De Vlonder, met een aantakking op Lage Raam en Koesmacht. En ten gevolge daarvan afsluiting van Het Goor in de richting Uden voor doorgaand (sluip)verkeer. Dat zijn de belangrijkste wijzigingen in het tracι van de Boekelse Randweg. De gemeente licht dat vanavond toe op een informatieavond die om 19.30 uur begint in Nia Domo.
3 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 24 Feb 2016

Bijgesteld voorontwerp randweg

In oktober 2015 is besloten de realisatie van de randweg verder voor te bereiden. Daartoe is opdracht gegeven aan bureau Kragten. De eerste stap daarin was het bijstellen van het voorontwerp uit 2011. Dat onderdeel is nu gereed en ligt ter info voor u ter inzage. Vervolgens zal dit uitgebreid met de omgeving gedeeld worden. Dan zal dit ontwerp ook op onze website gepubliceerd gaan worden. Dit ontwerp is de basis voor de volgende stap, het voorontwerp bestemmingsplan.
4 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 20 Feb 2016

Uitnodiging informatieavond woensdag 24 Feb.

Op woensdag 24 februari bent u vanaf 19.30 van harte welkom in Nia Domo. Er wordt dan een toelichting gegeven op het geactualiseerde ontwerp van de Randweg Boekel.

2 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 09 Feb 2016

Woon-werklandschap Uden-Boekel

Voor de gemeenten Uden, Boekel en de provincie Noord-Brabant is een gebiedsvisie en een uitvoeringsprogramma opgesteld voor het gebied tussen Uden en Boekel. De gebiedsvisie geeft de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied aan.
2 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 09 Feb 2016

Tweede nieuwsbrief over de Randweg Boekel

Dit is de tweede nieuwsbrief over de Randweg Boekel. Met deze nieuwsbrief informeert de gemeente Boekel de belanghebbenden en belangstellenden over de ontwikkelingen rondom de Randweg Boekel.
3 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 09 Feb 2016

Eerste nieuwsbrief over de Randweg Boekel

Dit is de eerste nieuwsbrief over de Randweg Boekel. Met deze nieuwsbrief informeert de gemeente Boekel de belanghebbenden en belangstellenden over de ontwikkelingen rondom de Randweg Boekel.
keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 22 Dec 2015

Voortgang Randweg Boekel

Enkele weken geleden is in het Weekblad Boekel & Venhorst de projectgroep voor de Randweg voorgesteld.
Inmiddels is de projectgroep druk aan de slag.
6 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 16 Nov 2015

Twitter: Kragten scoort op EMVI opdracht voor Randweg

kragten.png

Twitter link
1 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 15 Oct 2015

De randweg van Boekel op Google-maps.

Klik Hier om de laatst bekende randweg ligging op Google-maps te zien.

Bron www.boekel.nl
2 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 12 Jul 2015

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next >>