Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

In de politiek ben je nooit klaar.

Klaar in de politiek, dat ben je eigenlijk nooit. Ted van de Loo en Henri Willems zijn dan ook blij dat ze voor vier jaar bij hebben kunnen tekenen als wethouder in de gemeente Boekel.
30 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 20 May 2014

Studie naar alternatief Randweg Boekel begint

De provincie gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden voor wat wordt genoemd kleinschalige maatregelen op de N605 in Boekel.
27 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 18 Feb 2014

Kleinschalige maatregelen op de provinciale weg N605 Boekel

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Datum 10 februari 2014

Documentnummer 3538665

Kennisnemen van

dat wij een nadere studie hebben opgestart naar de mogelijkheden, nut en effecten van kleinschalige maatregelen in de bebouwde kom van Boekel, inclusief de planning van de studie en kostenraming van de maatregelen.

26 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 10 Feb 2014

Verzoek om gesprek aan provinciale staten

In uw vergadering van 15 november 2013 namen uw Staten unaniem de door VVD, SP, PvdA,GL, PW en D66 ingediende motie aan betreffende de Randweg Boekel.

en

Reactie VVD met ingezonden brief.

28 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 24 Jan 2014

Heel goed en gelukkig 2014.

De redacties en medewerkers van RandwegBoekel.nl wensen alle lezers en bewoners van Boekel een heel goed en gelukkig 2014 toe.
17 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 31 Dec 2013

Boze brief Boekelse politiek over randweg

De Boekelse partijen in de gemeenteraad, met uitzondering van CDA en VVD, hebben in een brief aan Provinciale Staten hun teleurstelling uitgesproken over het uitblijven van de aanleg van een randweg om Boekel.
28 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 21 Dec 2013

Boekelse politici boos opVVD om brief randweg

BOEKEL - Verschillende Boekelse politici zijn boos op deVVD. Aanleiding is een mede door de Boekelse liberalen ondertekende brief aan de provincie tegen de komst van de randweg. Provinciale Staten hebben die onlangs op de lange baan geschoven
26 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 10 Dec 2013

Vergadering Commissie Grondgebiedzaken 03-12-2013

Vergadering Commissie Grondgebiedzaken 03-12-2013

Plaats:  Raadszaal

Tijd:       20:00-00:00

25 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 03 Dec 2013

Erpseweg Boekel

Nu de randweg om Boekel is opgeschort moet de provincie op zoek naar een alternatief tracι.
27 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 30 Nov 2013

Veghel wil opnieuw met Boekel om tafel over inrichting Erpseweg

De gemeente Veghel vindt dat herinrichting van de Erpseweg tot 60-kilometerzone opnieuw besproken dient te worden nu de randweg om Boekel op losse schroeven staat.
25 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 23 Nov 2013

Ingezonden brief: Randweg Boekel

Wordt het geen tijd dat er andere echte volksvertegenwoordigers in de Provinciale Staten van Brabant komen.
27 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 23 Nov 2013

Veghel wil met Boekel in slag over Erpseweg

De gemeente Veghel denkt dat er alle reden is om opnieuw met de buurgemeente Boekel te overleggen over de herinrichting van de Erpseweg tot 60-kilometerzone.
26 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 22 Nov 2013

Boekel houdt een probleem

Na het opschorten van de 17 miljoen kostende randweg rond Boekel, moet de provincie op zoek naar alternatieven.
31 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 19 Nov 2013

Ruim tien jaar strijd over weg om Boekel

Er wordt al ruim tien jaar gesproken over een randweg bij Boekel om de kern te ontlasten.
26 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 19 Nov 2013

College is 'zwaar teleurgesteld' nu provincie randweg Boekel opschort

De Boekelse wethouder Ted van de Loo reageert 'zwaar teleurgesteld' op het besluit van Provinciale Staten om de randweg 'op te schorten'.
25 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 18 Nov 2013

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next >>