Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Zoektocht naar tracé Randweg

brabantsdagblad.jpg

Zoektocht naar tracé Randweg

door Ad Janssen. dinsdag 03 juni 2008 | 03:32 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 03 juni 2008 | 11:36

BOEKEL - "Buiten de officiële procedures om willen wij u graag informeren waarom Boekel een randweg nodig heeft en wat er gedaan moet worden om zover te komen", vatte wethouder Peter Ketelaars bedoeling van de avond samen. Sinds 2002 heeft Boekel het gevoel dat een randweg noodzakelijk is om het leef- en werkklimaat in de gemeente op niveau te houden.

Een verkeersonderzoek was dan ook een eerste aanzet. Resultaat is er al geboekt: de weg zal een provinciale weg worden die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente zal vallen. Dat akkoord is met de Provincie gesloten. Beleidsmedewerker Mark van de Leest toont de noodzaak aan. "Momenteel gaan er 9002 motorvoertuigen door de kom van Boekel. Doen we niets dan zullen in 2020 ongeveer 12.000 voertuigen de N605 per etmaal berijden." Via een milieueffectrapportage (MER) moet er nu een tracéstudie worden gemaakt, een ontwerp van een voorkeursalternatief, grond moet aangekocht worden en uiteindelijk zal het definitieve ontwerp technisch uitgevoerd en gerealiseerd moeten worden.

Henk van de Langemheen van het ingenieursbureau Megaborn Traffic Development gaat verder op de MER-eisen in. Besloten is om twee alternatieven te onderzoeken: de opwaardering van de bestaande wegen aan de westkant én de realisatie van een volledig westelijke randweg. Uitgangspunten daarbij zijn onder andere dat de randweg buiten de bebouwde kom ligt, dat er op de enkelbaansweg 80 kilometer gereden mag worden en er geen landbouwverkeer en (brom)fietsers op mogen. Toon Biemans heeft plannen om uit te breiden. Zijn bedrijf ligt in het zoekgebied. "Zolang er niets concreter is schiet ik hier niks mee op", is zijn oordeel.

Anderen die niet met naam genoemd willen worden, zien niets in de opwaardering van de bestaande wegen. "Niet reëel, er staan teveel huizen en het is er veel te smal." Weer anderen twijfelen of men eigenlijk al niet verder is, dan men hier nu laat zien. Wethouder Ketelaars staat nog een warm 'vragenuurtje' te wachten.

0 Reacties
Posted on 03 Jun 2008 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij