Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Voorkeursalternatief

 

Gemeente_Boekel.jpg

Bij de keuze voor een voorkeursalternatief worden naast milieueffecten ook effecten op landbouw, recreatie en wonen meegenomen. Ook de kosten van de diverse alternatieven worden betrokken bij de keuze van een voorkeursalternatief. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in juli 2009 gezamenlijk met de provincie Noord Brabant de gemeenteraad voorgesteld om het meest milieuvriendelijk alternatief (alternatief 2a met aanvullende maatregelen) als voorkeursalternatief vast te stellen.

 

De gemeenteraad heeft op 16 juli de milieueffectrapportage tracéstudie Randweg Boekel vastgesteld. Tijdens de raadsvergadering is discussie gevoerd over de verschillende alternatieven. De gemeenteraad heeft nog geen voorkeur uitgesproken voor één van de onderzochte alternatieven. Wel is duidelijk geworden dat alternatief 1 niet als een reëel alternatief gezien werd.

 

De gemeenteraad ziet alternatief 2a, alternatief 2b of een combinatie van alternatief 2a en 2b als mogelijke tracé’s voor de toekomstige randweg. Zij willen hun definitieve tracékeuze, die in februari 2010 genomen zal worden, bepalen op basis van de zienswijzen van betrokkenen en belanghebbenden en het advies van de commissie MER. De commissie MER is een onafhankelijke commissie die de kwaliteit van de vastgestelde milieueffectrapportage tracéstudie Randweg Boekel zal beoordelen.

 

 Voorkeursalternatief 2a noord

voorkeur2anoord.jpg

Voorkeursalternatief 2b noord

voorkeur2bnoord.jpg

 Voorkeursalternatief 2a zuid

voorkeur2azuid.jpg

 Voorkeursalternatief 2b zuid

voorkeur2bzuid.jpg

Klik op de plaatjes voor een vergroting

Bron: www.boekel.nl 
Hier zijn ook pdf bestanden van de voorkeursalternatieven te vinden
0 Reacties
Posted on 17 Jun 2009 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij