Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Nieuwsflits randweg Boekel

Provincie_Noord-Brabant1.JPG


Beste abonnee op de nieuwsbrief Randweg Boekel,


Wij informeren u regelmatig over de stand van zaken m.b.t. de Randweg Boekel door middel van een nieuwsbrief. Vanwege de vakanties van diverse collega is het momenteel niet mogelijk om een mooi opgemaakte nieuwsbrief te maken, maar wij willen u het hiernavolgende nieuws niet onthouden.


Bestemmingsplan N605 - Randweg Boekel onherroepelijk na uitspraak Raad van State


Op 1 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Boekel het bestemmingsplan N605 - Randweg Boekel vastgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn er twaalf beroepen ingediend bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak in Den Haag. De gemeente heeft de mogelijkheid gehad om de beroepen inhoudelijk te bestuderen en heeft binnen twee weken na ontvangst een reactie gegeven hierop in de vorm van een verweerschrift. Ondertussen gingen de gesprekken met de grondeigenaren over grondaankoop c.q. kavelruil gewoon door. Dit heeft ertoe geleid dat de hoorzitting in Den Haag plaatsvond- wij met de indieners van drie beroepen overeenstemming hadden over aankoop c.q. kavelruil. Om die reden hadden zij hun beroepen ingetrokken waardoor er negen beroepszaken over bleven.

Tijdens de hoorzitting op 30 mei 2018 in Den Haag, zijn degenen die beroep aangetekend hadden en de gemeente, in de gelegenheid gesteld om een nadere toelichting te geven en te antwoorden op de vragen die nog leefden. De belangrijkste thema waar deze nadere toelichting betrekking op hadden, waren:

  • Nut en Noodzaak
  • Verkeersveiligheid.
  • Koudeoversteken.
  • Gevolgen voor omliggende Wegen
  • Landschappelijke compensatie.
  • Verslechtering woon- en leefklimaat.
  • Waardevermindering en planschade.

Op 25 juli 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Hieruit volgt min of meer dat de ingediende beroepen ongegrond zijn. De Raad heeft 1 artikel in de planregels gewijzigd. Met deze uitspraak is het bestemmingsplan N605 - Randweg Boekel onherroepelijk. De voorbereiding van de realisatie van de randweg was al opgestart en kan op basis van deze uitspraak worden voortgezet. Ook de verwerving van de benodigde gronden gaat verder. De planning is nog steeds om in 2020 te starten met de daadwerkelijke realisatie van de randweg. Een en ander is sterk afhankelijk van het tempo van de grondverwerving, inclusief mogelijke onteigeningen.


Met vriendelijke groet,

Namens het projectteam voor de Randweg Boekel,

Jeroen van Bremen

Omgevingsmanager

Bron: www.boekel.nl0 Reacties
Posted on 26 Jul 2018 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij