Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Tracéstudie Randweg Boekel

Tracéstudie Randweg Boekel

Advies voor Richtlijnen voor het milieueffectrapport

27 oktober 2008 / rapportnummer 2139-29

HOOFDPUNTEN VAN HET MER

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boekel en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben het voornemen om een randweg om de bebouwde kom van Boekel te realiseren. Ter onderbouwing van de besluitvorming wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De Gemeenteraad van Boekel is bevoegd gezag in deze procedure.

De Commissie voor de milieueffectrapportage beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als

de volgende informatie ontbreekt:

· een onderbouwing en kwantitatieve omschrijving van de nut/noodzaak en probleem- en doelstelling   van het project;

· een beschrijving van de mate waarin de alternatieven de problemen oplossen, op basis van informatie over de samenstelling van het verkeer (inkomend/ uitgaand en doorgaand) in de uitgangssituatie;

· een duidelijke beschrijving van de autonome ontwikkeling en andere relevante geplande activiteiten die worden meegenomen in het MER;

· een goede vergelijking van de alternatieven op (milieu)effecten;

· een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en geschikt is voor bestuurlijke besluitvorming.

In de volgende hoofdstukken geeft de Commissie in meer detail weer welke informatie in het MER moet worden opgenomen. De Commissie bouwt in haar advies voort op de startnotitie. Dat wil zeggen dat in dit advies niet wordt ingegaan op de punten die naar de mening van de Commissie in de startnotitie voldoende aan de orde komen.

Het gehele rapport is te vinden op:

http://news.eia.nl/detail.aspx?id=25657    of via  www.commissiemer.nl  en zoek op 2139

 

0 Reacties
Posted on 27 Oct 2008 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij