Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Randweg Boekel in 2015 gereedRandweg Boekel in 2015 gereed’

BOEKEL. Wethouder Peter Ketelaars hoopt dat de randweg Boekel in 2015 gereed is. Het Boekel college heeft zich vorige week over een voorkeursvariant uitgesproken. De commissie grondzaken buigt zich op woensdag 1 juli aanstaande over de milieueffectrapportage (mer) en de voorkeursvariant. Op donderdag 16 juli is de gemeenteraad aan zet. Het definitieve tracé wordt pas in februari 2010 vastgesteld.

Door Marcel Bosmans Geplaatst op 16-juni-2009 | 10:23 | Gewijzigd op: 16 juni 2009 | 10:23

Volgens Ketelaars is Boekel hard op weg naar een leefbaarder centrum: “De randweg is nodig om op termijn te kunnen blijven rijden en de geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof binnen de perken te kunnen houden”, legt wethouder Peter Ketelaars uit. “Het wordt steeds drukker in Boekel. Komt er geen oplossing dan ontstaan er opstoppingen en gevaarlijke situaties. Mensen zijn bijvoorbeeld niet bereid om minutenlang te wachten bij het oversteken. Duurt het te lang dan wagen ze de gok en gaan toch de straat over. Met alle risico’s van dien.”

Voorkeursvariant
Toch heeft ook het meest milieuvriendelijke alternatief (2A) gevolgen voor mens en landschap: Buurtschappen Zandhoek en Kiesbeemd worden doorsneden. Waarschijnlijk moeten twee huizen verdwijnen en minimaal twee agrarische bedrijven gesaneerd worden: “De weg is nog niet tot op de meter uitgetekend, maar de aanleg kan -direct of indirect- consequenties hebben voor ongeveer 40 mensen en 30 hectare landbouwgrond. Als de gemeenteraad het voorkeursalternatief omarmd dan wordt het tracé nader ingevuld. Dan zal blijken welke percelen doorsneden worden en of een deel van de nadelige effecten door kavelruil weggenomen kan worden.”

Inloopavond
Op donderdag 18 juni om 20:00 uur is er een inloopavond in Nia Domo, Sint Agathaplein 6 in Boekel. Tijdens deze avond worden de milieueffectrapportage en het voorkeursalternatief gepresenteerd.

Foto: De voorkeursvariant doorsnijdt de Zandhoek en de Kiesbeemd.

0 Reacties
Posted on 16 Jun 2009 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij