Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Raad stelt voorkeurstracé Randweg in februari vast

gemerts_nieuwsblad.jpg

Raad stelt voorkeurstracé Randweg in februari vast

BOEKEL - De Boekelse gemeenteraad neemt pas in februari een besluit over het voorkeurstracé voor de Randweg Boekel. Het college van burgemeester en wethouders had de raad voorgesteld om variant 2A als voorkeursalternatief vast te stellen, maar de fracties willen voor zichzelf en omwonenden meer inzicht in de consequenties van zowel variant2A als 2B voor milieu en mens. De eis is opgenomen in een aangepast voorstel tot vaststelling van de milieueffectrapportage voor de randweg dat unaniem door de raad aangenomen is.

 Anouschka_21-07-09.jpg

Een ingezetene van een buurtschap richt zich tot de raad.

 

Door Marcel Bosmans

Het voorstel stond afgelopen donderdag op de raadsagenda. Ruim honderd belangstellenden woonden de raadsvergadering bij. Drie vertegenwoordigers van buurtschappen maakten gebruik van het recht om in te spreken. De woordvoerders deelden de mening dat de belangen van de buurtschappen meegenomen moeten worden in de besluitvorming: "Ons is niks gevraagd", richtte André van Lankveld (Zandhoek) zich tot de raad. "Buurtbewoners leven met de angst hun huis 'kwijt te raken en vrezen dat ze dadelijk' niet meer bij de buren op de koffie kunnen. Tellen deze emoties niet mee. bij het opstellen van een rapport?" Anoeschka van Laarhoven (Kiesbeemd) was positiever gestemd: "Ik heb het gevoel dat de storm van de wethouder is gaan liggen en dat de frisse wind van de rede over de randweg waait. Op een koud rapport volgt een warme interpretatie van de feiten. Omwonenden zijn blij met de ruimte voor discussie die de politiek geboden heeft. De fracties beseffen dat het niet verantwoord is om zonder instemming van de bevolking een ingrijpend besluit te nemen." Gerard Donkers (Mutshoek/Gemertseweg) plaatste vraagtekens' bij nut en noodzaak van een randweg: "Tijdens de werkzaamheden aan de huidige provinciale weg wordt het verkeer via de Middenpeelweg omgeleid. Daardoor komt er veel minder verkeer door de bebouwde kom van Boekel. Kan door aanpassing van bewegwijzering niet doorgaande verkeer niet permanent naar de Middenpeelweg worden geleid?"

Fractieleider Henri Willems (Gemeenschapsbelang Venhorst) vond dat het meest mensvriendelijke alternatief een kans moet krijgen: "Wat telt is zorgvuldig handelen en zoveel mogelijk draagvlak onder de bevolking creëren. Geen gewicht geven aan de belangen van de inwoners leidt onherroepelijk tot meer zienswijzen." Willems wilde zwart op wit dat voor de realisatie van de randweg geen buurtschappen doorsneden zouden worden. Naar mening van Peter van Lankvelt. (CDA) een slecht idee: "Zonder doorsnijding kan er geen randweg aangelegd worden." Wethouder Peter Ketelaars beaamde dat: "We zullen een offer moeten brengen om de kom te ontlasten. Aan individuele burgers wordt·schade berokkend. Daaraan valt niet te ontkomen."

Willems wilde tevens een directe ontsluiting op De Vlonder in het voorstel opgenomen zien: "Ondernemers zijn teleurgesteld over een parallelweg. Door een vierde rotonde aan te leggen of de noordelijke rotonde richting Vlonder op te schuiven kan het bedrijventerrein direct op de randweg ontsloten worden. Dat zorgt voor een betere en snellere verkeersafwikkeling. Ketelaars opperde dat de ontsluiting van Vlonder pas in een later stadium aan de orde is en losstaat van de keuze voor een variant. "De raad moet niet teveel op de stoel verkeersdeskundig gaan zitten", stelde Ton de Ven (DOP). Van de Ven pleitte wel voor een veilige ontsluiting.

De gemeenteraad wenste pas in februari een voorkeursalternatief vast te stellen. De fracties eisten van het college dat zowel variant 2a als variant 2b verder uitgewerkt worden. :'Beide alternatieven moeten ook ter inzage worden gelegd, zodat inwoners tot een afgewogen oordeel kunnen komen' meende Van Lankvelt (CDA). "Alleen als er iets te kiezen valt, gaan we akkoord met de milieueffectrapportage”, gaf Van de Ven (DOP) aan. "Misschien is er zelfs een combinatie van 2a en 21 mogelijk", opperde Jan van Duijnhoven (Boekel's Welzijn).

"Direct duidelijkheid was makkelijker geweest, maar we kunnen leven met februari", reageerde Ketelaars op de wensen van de. politiek: "De raad is voorstander van een randweg. We gaan dus nog steeds de goede richting op. De fracties hebben een half jaar extra om alle argumenten te wegen. De rapportage aanpassen is lastig, omdat deze door onafhankelijke deskundigen is opgesteld. Een combinatie van de verschillende varianten zou betekenen dat het onderzoek over moet. De wens wordt in ieder geval, met alle andere opmerkingen en mogelijke zienswijzen aan de commissie mer voorgelegd”.

De raad ging uiteindelijk akkoord me een aangepast voorstel tot vaststelling van de milieueffectrapportage, waaruit weggestreept het aanwijzen van het meest milieuvriendelijk alternatief als voorkeursalternatief. Aan het voorstel werd toegevoegd een adequate en veilige ontsluiting van de Vlonder, extra aandacht voor het behoud van buurtschappen en de mogelijkheid om via een zienswijze te reageren op zowel alternatief 2a als 2b.

Met een laatste vraag plaatste Van Duijnhoven de discussie in perspectief. Hij wilde van de wethouder weten wie bepaalt of de randweg er komt: Boekel of. Brabant: "De Randweg is in de meerjarenbegroting van de provincie opgenomen, maar het definitieve voor stel moet, door Provinciale Staten goedgekeurd worden", luidde het antwoord van Ketelaars. "Als de provincie 'm niet maakt kunnen we 'm altijd zelf maken", benadrukte de portefeuillehouder, "mits de raad bereid is om daarvoor de benodigde middelen

0 Reacties
Posted on 21 Jul 2009 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij