Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Gemeenteberichten Milieueffectrapport tracéstudie

Weekblad Boekel&Venhorst  21e jaargang  nr10- 2 september 2009

gemeenteberichten.jpg

MILIEUEFFECTRAPPORT TRACÉSTUDIE RANDWEG BOEKEL

De gemeenteraad van Boekel heeft op 16 juli 2009 het Milieueffectrapport Tracéstudie Randweg Boekel vastgesteld. De gemeenteraad heeft hierbij nog geen voorkeur uitgesproken voor een tracé. Zowel tracé alternatief 2A als 2B, of een combinatie van deze alternatieven, zijn voor de gemeenteraad nog mogelijke oplossingen. Alternatief 1 werd door de gemeenteraad niet als een reëel alternatief gezien. De raad wil iedereen de gelegenheid geven om haar zienswijze op het rapport en de tracé alternatieven 2A en 2B in te dienen zodat zij deze tijdens de besluitvorming in februari 2010 mee kunnen wegen.

Zienswijze?
Het indienen van uw schriftelijke zienswijze op het Milieueffectrapport kan vanaf donderdag 3 september 2009 tot en met 14 oktober 2009. Uw zienswijze kunt u, onder vermelding van "Milieueffectrapport Tracéstudie Randweg Boekel" sturen aan:


Gemeente Boekel

Postbus 99

5427 ZH Boekel

De rapportage wordt ook aan een onafhankelijke commissie toegestuurd, de Commissie MER. Het besluit van de gemeenteraad en de ingekomen zienswijzen zullen eveneens aan deze commissie worden toegestuurd. Op basis van deze documenten zal de Commissie MER een toetsingsadvies opstellen. In de besluitvorming over de tracéstudie in februari 2010 zal dit worden meegenomen.


Waar kan ik het Milieueffectrapport Tracéstudie Randweg inzien?
Het Milieueffectrapport ligt voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis. Bij deze stukken liggen eveneens de uitgewerkte tekeningen van tracé alternatieven 2A en 2B. De publieksbalie van het gemeentehuis is op alle dagen geopend van 09:00 uur tot en met 12:30 uur en op woensdag ook van 13:30 uur tot 19:00 uur.

Het rapport is ook te downloaden van de website van de gemeente Boekel: www.boekel.nl. onderdeel Actueel Projecten. Op de website is eveneens een samenvatting van het rapport te vinden.

Voor eventuele vragen over het Milieueffect rapport kunt u een afspraak maken met de heer M. van der leest bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente; 0492-326800.

0 Reacties
Posted on 02 Sep 2009 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij