Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Boekels college kondigt lastenverzwaring en bezuinigingen aan

gemerts_nieuwsblad.jpg

Boekels college kondigt lastenverzwaring en bezuinigingen aan

BOEKEL:  De begroting van de gemeente Boekel staat onder druk en dat gaan de inwoners in de portemonnee merken. Het college wil de onroerendezaakbelasting (ozb) jaarlijks met 3 procent extra (bovenop de 1,64 procent geïndexeerd) blijven verhogen tot en met 2013. Het tarief afvalstoffenheffing zou 2010 met 11 procent moeten toenemen, de rioolrechten met 5 euro (bovenop de 1,64 procent geïndexeerd).

Door Marcel Bosmans

De tarieven graf- en begraafrechten stijgen in de conceptbegroting met twaalf tot honderden procenten, afhankelijk van leeftijd en de keuze voor urn of graf. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de begrotingsvoorstellen van het college dan worden onder meer de sportverenigingen, de openbare bibliotheek en de Boekelse Lokale Omroep Kring (BLOK) gekort.

Tekort
Bezuinigingen en lastenverzwaringen zijn volgens het college noodzakelijk om de meerjarenbegroting op termijn sluitend te krijgen. Minder inkomsten uit de Algemene Uitkering van het rijk (427.000 euro), hogere lasten, lagere eigen inkomsten, minder opbrengsten uit de grondexploitatie (600.000 euro) plus het feit dat incidentele dekkingsmiddelen niet meer voor structurele dekking mogen worden ingezet (550.000 euro) maken dat de gemeente op een tekort afstevent. Door de broekriem aan te halen denkt het college het de begrotingstekorten voor de komende vier jaar te beperken tot 395.257 euro in 2011 en 62.740 euro in 2012. Boekel zou dan in 2013 een begroting kunnen presteren met een positief saldo van 142.000 euro.

Pittige klus
Boekel beperkt zich tot de kerntaken: “De gemeente kiest primair voor een faciliterende en regisserende rol. Om een zo maximaal rendement te kunnen realiseren. En om zo efficiënt mogelijk om te kunnen gaan met de schaarse middelen.” Wettelijke bepalingen en bestaande contracten worden nageleefd. Aan bestaande grote projecten als de Randweg en Nia Domo wordt vooralsnog niet getornd: “Maar we zullen keuzes moeten maken. Naast de gemeente, zullen ook inwoners, verenigingen en instellingen een offer moeten brengen. We staan samen voor een pittige klus, maar dat is ook een uitdaging.”

Lees meer over de bezuinigingen van de gemeente Boekel in het Gemerts Nieuwsblad (editie Boekel) van 29 september.

0 Reacties
Posted on 29 Sep 2009 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij