Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Commissie MER Advies over randweg Boekel

Gemeente_Boekel.jpg

Commissie MER advies over randweg boekel.

De commissie MER heeft haar advies inzake het MER rapport randweg Boekel uitgebracht.

Door de gemeente Boekel en de provincie Noord-Brabant is de commissie MER gevraagd een oordeel te vellen over de MER-rapportage inzake de tracéstudie van de randweg. Dat is vrijwillig gedaan om zodoende een externe onafhankelijke toets te krijgen op de afweging van de tracé varianten.

 

Essentiële informatie voldoende aanwezig

Sinds vrijdag 20 november is het advies van de commissie MER beschikbaar. De commissie MER oordeelt dat het MER-rapport voldoende informatie bevat om aan te tonen dat de onderzochte alternatieven een oplossing bieden voor de beschreven problemen. Ook de essentiële informatie voor de besluitvorming is in voldoende mate aanwezig.

 

Nader inzoomen op nut en noodzaak

De commissie stelt echter ook dat in de rapportage niet voldoende is ingegaan op het aspect nut en noodzaak. Deze zijn in de nu voorliggende rapportage te summier beschreven. De commissie MER adviseert dan ook om op dit aspect nader in te zoomen. Daarnaast adviseert de commissie om te onderzoeken of het voorkeursalternatief (2a) ter hoogte van buurtschap Zandhoek een ander beloop kan krijgen om zodoende het buurtschap te sparen.

 

Gemeente en provincie verheugd

De gemeente en de provincie zijn verheugd met het gegeven dat de commissie MER de inhoud van het rapport en daarmee ook de afweging tussen de tracévarianten als goed ervaart. Dat de nut en noodzaak discussie in dit rapport onderbelicht is wordt erkend. Doel van deze MER-rapportage was immers een afweging te kunnen maken tussen de tracé varianten. De nut en noodzaak discussie is in regionaal verband in de periode 2002 t/m 2006 gevoerd. Na overleg met de commissie MER is afgesproken dat gemeente en provincie de genomen voorbereidende besluiten op basis van de onderzoeken zal bundelen in een aparte ‘nut en noodzaak-notitie’ en deze ook door de commissie MER laat toetsen. Een nader onderzoek naar de gevolgen voor de buurtschappen is door de gemeenteraad in juli 2009 al bepleit. Dit onderzoek is opgestart en de conclusies daarvan komen binnenkort beschikbaar. Daarbij worden ook beperkte tracévariaties bekeken.

 

 

0 Reacties
Posted on 25 Nov 2009 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij