Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Boekels Welzijn Randweg; welke tracé keuze gaan we maken??

scan0005.jpg

21e jaargang nr.31 - 3 februari 2010

BOEKEL'S WELZIJN

 "Voor iedereen gewoon, gewoon voor iedereen "

 Randweg,; welke tracé keuze gaan we maken??

Al jaren spreekt de gemeente over een randweg en sinds vorig jaar liggen er serieuze plannen op tafel. Het zoekgebied is inmiddels bekend en vastgelegd. Binnen het zoekgebied zijn enkele trajecten aangegeven, waar eventueel uitgekozen gaat worden. MER (milieu effect rapportage) is opgesteld en de onafhankelijke commissie die het MER rapport beoordeelt heeft haar oordeel gegeven.

JanvanDuijnhoven.jpg

Conclusie: Nut en noodzaak van een randweg was onvoldoende beschreven. Inmiddels is er een notitie opgesteld waarin het nut en noodzaak van de randweg is beschreven. Uit deze notitie blijkt dat een randweg nodig is voor de bereikbaarheid van Boekel. Het volledige rapport kunt u lezen op de website van de gemeente.

De gemeente staat op het punt een trajectkeuze te maken. Er is keuze uit tracé 2A (kort tegen de kom en doorsnijdt buurtschappen ) en tracé 2B (iets verder weg van de kom, doorsnijdt geen buurtschappen, maar welk enkele agrarische bedrijven ). Inmiddels is zijn de trajecten uitge-breid met een 2 combinaties. Er zijn 55 zienswijzen ingediend voor traject 2A en 2B, deze zijn inmiddels ook beantwoord. Er is nog geen mogelijkheid geweest om een zienswijze in te dienen voor de combitrajecten.

Voor meer informatie omtrent de randweg verwijzen wij U naar website van de gemeente en/of website: www.randwegboekel.nl

 

Wat is het standpunt van Boekel's Welzijn?

Boekel's Welzijn is van mening dat buurtschappen indien mogelijk gespaard moeten worden en dat er geen onnodige huiskavels van agrarische bedrijven doorkruist moeten worden. Boekel's Welzijn heeft al in een eerder stadium aangegeven dat de keuze niet moet zijn alleen tussen 2A of 2B, maar dat er ook moet worden gekeken naar combinatie van 2A en 2B. Ook in het MER-rapport wordt gesproken over deze optie. Dit kan zonder dat er aanvullend onderzoek van de MER moet worden gedaan. Dit versterkt ons in onze mening dat de beste oplossing ligt in een combinatie van 2A en 2B. Een combinatie waarbij buurtschap Zandhoek in zijn geheel wordt gespaard en waarbij de agrarisch bedrijven aan de Lage Raam zo min mogelijk schade in hun bedrijfsvoering ondervinden. De vrees dat de rotonde te ver van het centrum komt te liggen en daardoor minder gebruikt gaat worden delen wij niet. Dat het financieel misschien aantrekkelijker is voor de gemeente om te kiezen voor 2A is in dit stadium voor ons van minder belang. De keuze die we nu maken moet gedragen worden door de bevolking/betrokkenen/aanwonenden.

De keuze is definitief voor een langere termijn en mag niet direct beďnvloed worden voor financieel gewin op korte termijn. Of de randweg er komt nadat de raad een keuze heeft gemaakt bepaald uiteindelijk de Provincie. Het gaat hier over een provinciale weg en de provincie betaald. Bent u dezelfde mening toegedaan laat dan uw stem niet verloren gaan. Tot woensdag 3 maart! Boekel's Welzijn: 'Voor iedereen gewoon, gewoon voor iedereen.'

www.boekelswelzijn.nl

0 Reacties
Posted on 03 Feb 2010 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij