Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Voorzichtige meerderheid voor vaststellen deel tracé randweg

gemerts_nieuwsblad.jpg

Voorzichtige meerderheid voor vaststellen deel tracé randweg

BOEKEL - In de ogen van veel omwonenden, die de noodzaak van een randweg vaak helemaal niet inzien, is het maar een vreemde gang van zaken. Waarom het begin en eind van het tracé voor een westelijke randweg rond Boekel vaststellen, als je voor het middenstuk nog varianten openlaat. Want wie weet wat voor gevolgen juist dat stuk voor de rest van de weg heeft Bovendien vinden de bewoners in het gebied waar begin en eind liggen dat ze anders worden behandeld dan de omwonenden van het middengedeelte. Een meerderheid van de Boekelse politiek lijkt het nut wel in te zien van de door het college voorgestelde constructie, en denkt dat de werkwijze voor een aantal mensen duidelijkheid schept en juist extra tijd geeft voor overleg.

Door Wim Poels

Eén ding is zeker: de westelijke randweg leeft in Boekel. De raadzaal zat afgelopen woensdag tijdens een vergadering van de commissie Grondgebiedzaken mudje vol, met vooral belangstellenden voor dit onderwerp. Zes omwonenden van het voorgenomen tracé maakten gebruik van het inspreekrecht. Veel van hen vinden zo'n weg helemaal niet nodig. Ze wijzen erop dat ruim zestig procent van het verkeer dat nu door Boekel rijdt bestemmingsverkeer is en daarom, volgens hen, geen gebruik zal maken van de weg. Ze citeerden ook een rapport van de MER-commissie, waarin staat dat de belangrijkste vorm van overlast geluidshinder is. "Auto's worden steeds stiller", stelde een van de insprekers. Of het autoverkeer wel zo explosief groeit als in een van de vele andere rapporten staat, betwijfelden de insprekers eveneens. De ZLTO wees erop dat de gronden van verschillende bedrijven die nu nog toekomstperspectief hebben straks worden doorsneden door de weg. Ze zullen flink moeten omrijden om akkers en weilanden die aan de andere kant van de weg liggen en de kansen voor de toekomst worden flink aangetast. Voor de politiek staan nut en noodzaak van een randweg niet ter discussie, daar waren alle partijen het over eens. En dat individuele belangen in dit soort gevallen geschonden worden voor het algemeen belang is volgens de politici nu eenmaal onvermijdelijk. Maar over de manier waarop die tot stand komt ontstond wel veel discussie. Oorspronkelijk waren er een paar varianten voor de weg. Daarvan bleven er uiteindelijk twee over, die voor een deel over hetzelfde tracé lopen. Op het middenstuk, dat tussen de Zandhoekse loop en Lage Raam, weken ze van elkaar af. Het college kwam onlangs met een nieuwe mogelijkheid. De raad zou het begin- en eindstuk, waar beide varianten elkaar overlappen, al vast kunnen stellen. Het tussenliggende deel zou een combinatie van beide varianten kunnen zijn, die in overleg met de bevolking en kijkend naar ruimtelijke ordening, historische en verkeerskundige aspecten wordt samengesteld. Over vier maanden zou hierover duidelijkheid moeten zijn. De tegenstellingen tussen coalitie en oppositie zijn in Boekel vaak niet zo scherp, maar bij dit onderwerp is het wel het geval. Wat betreft Gemeenschapsbelang Venhorst is het duidelijk. "Je stelt of een heel tracé vast, of niets", vond Henri Willems. Hij zag ook in de reacties van de insprekers aanleiding om de beslissing dan maar uit te stellen. De angst voor rechtsongelijkheid bijvoorbeeld. Waarom mogen de bewoners van het buurtschap Zandhoek wel over het tracé meepraten, terwijl het traject voor andere getroffen buurtschappen nu wel zou worden vastgesteld. "Die vier maanden maken op de totale tijd die het kost om zo'n weg aan te leggen niet veel uit. Geef de mensen daarom het gevoel dat ze gehoord worden", vond Willems. "Waarom die haast?', vroeg Huub Verbruggen van Boekel's Welzijn zich af De provincie, die het overgrote deel van de kosten zal betalen, zet immers ook geen druk op de ketel. De randweg staat op nummer 22 van de 26 bij het prioriteitenlijstje van Den Bosch.

We moeten ooit knopen doorhakken.

Jan Oerlemans (DOP) bekeek het juist van de andere kant. Hij denkt dat juist door nu al delen van het traject vast te stellen er extra tijd komt om met de omwonenden daarvan te praten. Het tracé staat volgens wethouder Ketelaars ook voor die stukken immers nog niet helemaal vast. Er is een beperkte ruimte, van zó'n dertig tot vijftig meter, waarbinnen nog geschoven kan worden. Volgens de DOP moeten er wel maatregelen komen zodat niemand door het toekomstig verkeerslawaai slapeloze nachten hoeft te hebben. Dat kan, aldus wethouder Ketelaars, onder meer met geluidswallen. Geluidsschermen zouden geen optie zijn, omdat ze niet in het Boekelse landschap passen. Ook stil asfalt is een mogelijkheid, maar dat is aan de provincie. Willems vond wel dat Boekel het gebruik van stil asfalt zoveel mogelijk moet stimuleren. De kern zal inde toekomst dichter naar de randweg toegroeien en het moet niet zo zijn dat bewoners van nieuwe woningen straks onnodig last van verkeerslawaai hebben.

"De gemeente krijgt nu bovendien tijd om een mogelijk conflict met het glastuinbouwgebied op te lossen", dacht CDA'er Peter van Lankveld. Dat ligt immers voor een deel vlakbij het voorgenomen tracé. Door nu al een deel vast te stellen, maakt Boekel in zijn ogen bovendien richting de provincie duidelijk dat de gemeente zo'n weg graag wil.

"We moeten bovendien ooit 'knopen doorhakken', voegde zijn partijgenoot Carel Meulenmeesters toe. "Er zijn al zoveel onderzoeken gedaan. Liggen er straks nieuwe rapporten, dan vinden we wel weer een andere reden om een beslissing uit te stellen. Zowel Willems als Oerlemans deden een oproep aan bezoekers van de vergadering om hun argumenten de komende tijd aan hun partij door te geven. Dat moet dan gebeuren ruim voor 25 februari, de dag waarop de gemeenteraad een definitief besluit neemt

 

0 Reacties
Posted on 10 Feb 2010 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij