Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Haastige spoed is zelden goed geld óók voor randwegen

brabantsdagblad.jpg

Haastige spoed is zelden goed geld óók voor randwegen

Het vaststellen van het middentracé van de randweg Boekel is grondiger verlopen dan de procedure voor de andere stukken. Was de haast destijds wel nodig?

Door Lieke Mulder         L.mulder@brabantsdagblad.nl

In Boekel is dinsdag het voorkeurtracé van het middelste deel van de randweg Boekel gepresenteerd. Een tracé dat in overleg met bewoners is gekozen, een tracé ook waarbij niet alleen naar de invloed op het verkeer is gekeken, maar ook naar andere, belangrijke aspecten, zoals landschappelijke inpassing en cultuurhistorische waarde van de omgeving. Conclusie was dat de buitenste variant het centrum minder ontlast dan de andere opties, maar dat andere argumenten de doorslag geven om tóch voor die buitenste variant te gaan. Dit tot tevredenheid van de meeste aanwezigen, aangezien buurtschap De Zandhoek nu niet doorsneden wordt. Men voelde zich gehoord. Alom was er lof dinsdag voor de gevolgde procedure. Boekel heeft kennelijk geleerd van zijn fouten. In tegenstelling tot het noord- en zuidtracé werden bewoners nu wél uitgenodigd om mee te denken. Dit keer werden bewoners die direct geraakt worden, wél van-tevoren op de hoogte gesteld. Daarmee borrelt de belangrijke vraag op waarom er bij het vaststel-len van de noord- en zuidstukken niet ook zo nauwgezet gehandeld werd? Waarom mochten mensen toen niet echt meedenken? Waarom moest er zo'n haast gemaakt worden? Ook toen was er verzet, onder andere van bewoners van buurtschap Mutshoek. De vraag is dus waarom het tracé in februari van dit jaar koste wat kost vastgesteld moest worden. Wilde de provincie dat er haast gemaakt werd? Moest er snel grond aangekocht worden? Wethouder Peter Ketelaars stelde dat Boekel anders niet vooruit kon. Maar niets van dat alles is gebeurd. Grondaankopen zijn nog niet gedaan, en de provincie besluit pas eind 2011 over het gehele tracé. Vier maanden wachten en alles inééns vaststellen, had dus goed gekund. Die vier maanden waren ook makkelijk weer ingehaald, omdat er door meer zorgvuldigheid minder bezwaarprocedures zijn. De coalitie heeft zich in februari vergist, door te denken dat snel handelen winst oplevert. Nu, vijf maanden later, blijkt dat niets minder waar is. Op 25 februari, een week voor de verkiezingen, stelde de raad het noorderlijke en zuidelijke deel vast. Bij de verkiezingen verloor coalitiepartij CDA fors. En nu, met een coalitie die bestaat uit DOP, GBV en BW, worden andere keuzes gemaakt: de randweg mag buurtschappen zo min mogelijk ra-ken, er komen geen bomen langs de weg en de invloed op het verkeer is niet meer allesoverheersend bij de keuze voor een tracé. De gemeenteraad van Boekel had in februari waarschijnlijk beter nog even kunnen wachten, om in alle zorgvuldigheid het gehele tracé in één keer vast te stellen. Nu moeten eerdere onvolkomenheden hersteld worden. Er ligt bijvoorbeeld een voorstel van bewoners om de meest noordelijke rotonde een stukje naar het zuiden te verschuiven. Projectleider Ruud Vermeulen van adviesbureau Megaborn stelde dat die optie nog nader bekeken zal worden, ook al is de route al officieel vastgesteld. De uitdrukking 'haastige spoed is zelden goed', blijkt zeker ook voor randwegen te gelden. De bewoners van de Mutshoek mogen er op rekenen dat er nu ook zorgvuldig naar hun bezwaren wordt geluisterd.

 

0 Reacties
Posted on 22 Jul 2010 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij