Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Ingezonden Artikel: Boekel heeft deze randweg niet nodig.

scan0005.jpg

Ingezonden artikel.

Boekel heeft deze randweg niet nodig.

 

In grote getale heeft U positief gereageerd op onze oproep om steun te verlenen aan het initiatief om de gemeenteraad te bewegen op 14 oktober a.s. het tracé voor de randweg niet vast te stellen, maar eerst een toetsingsonderzoek te laten doen naar het nut en de consequenties. Daarvoor zijn wij U zeer erkentelijk. Het sterkt ons in de overtuiging dat onze zorgen geen emotionele oprisping van enkelen betreft , maar zakelijk breed gedragen worden in de Boekelse gemeenschap. Ook in de afgelopen dagen kwamen nog vele steunbetuigingen binnen, veelal niet van aanwonenden, maar van bewoners van de kom!

 Op 29 september werd in de vergadering van de commissie grondgebiedszaken duidelijk hoe de vlag er bij hangt. Voor de VVD was het duidelijk: een randweg is niet nodig en bovendien schadelijk voor het centrum. Het CDA gaf een eerlijke en gedegen analyse van de stand van zaken en concludeerde dat het collegevoorstel verkeerstechnisch niet te verdedigen is. In zeer nette bewoordingen maakte dhr Rambags gehakt van het collegevoorstel, waarop de wethouder geen antwoord had. Voor Boekels Welzijn en DOP lijkt het bijna een prestigezaak om hoe dan ook de randweg door te drukken. De bijdrage van Venhorst was verdacht ongeinteresseerd. ( te ver van het bed? Gedwongen kadaverdiscipline in de coalitie?)  Met de uitspraak van DOP dat zij wel gelijk moesten hebben omdat ze de grootste partij zijn, werd ons een inkijkje gegeven in hun opvatting van het begrip democratie. Waarschijnlijk uit angst voor het te verwachten resultaat weigert de coalitie het namens honderden mensen gevraagde toetsingsonderzoek . Het ziet er naar uit dat ook in Boekel door de heersende politiek niet naar de mensen geluisterd wordt.

Boekels Welzijn en DOP maakten nog iets anders duidelijk. Voor hen is het niet zozeer de randweg die hun haast verklaart. Zij weten namelijk ook wel dat noch Boekel, noch de provincie over de geldmiddelen beschikken om de weg binnen zeg 10 jaar te realiseren. Zij deelden beide op eigen manier mee dat zij Boekel West via het randwegtracé  langzaam maar zeker bij de kom willen betrekken. Met de nadruk op langzaam. Maar voor eenieder is het zonneklaar dat de kom geen uitbreiding behoeft binnen 40 jaar.  Er zijn voorlopig genoeg woningen en bouwpercelen beschikbaar. Wat er dus feitelijk gebeurt is het planologisch vogelvrij verklaren van een groot deel van het buitengebied in Boekel-West. Planontwikkeling daarvoor is er niet. En de gemeente beschikt evenmin over de geldmiddelen om de regie te voeren over het speculanten-slagveld dat hiermee ontstaat. Omdat het te verwachten proces van verpaupering, versnippering en verrommeling over een zeer lange periode wordt uitgesmeerd, is er voor tientallen personen en bedrijven niet de mogelijkheid hun economische schade te compenseren. Voor enkelingen zal er wellicht een uitweg gevonden worden. Maar voor vele mensen in dit gebied geldt dat zij de zorgvuldig in hun bedrijf opgebouwde pensioenreserve op 14 oktober a.s. kunnen afwaarderen. De verhalen over cultuurhistorie en natuur en landschap van enkele politieke partijen blijken hier gebakken lucht. Van het landschap blijft binnen 10 jaar weinig meer over.

Wij danken U voor uw steun, en hopen dat de gemeenteraad dit ongewenste  collegevoorstel alsnog afwijst. Wij herhalen ons voorstel om een onafhankelijke instantie een toetsing te laten uitvoeren of met de huidige kennis van verkeersstromen en de huidige technieken voor geluidsbeperking op wegendek en bij motoren de geplande randweg  wel nodig is.

 

Initiatiefgroep “Boekel heeft deze randweg niet nodig”.

 Bongers,  Donkers , Kohlmann, van Lankveld  ,  Tiebosch, Tielemans , Wassenberg, van Zutven  en vele anderen.

randwegboekel@kpnmail.nl

 

 

1 Reacties
Posted on 06 Oct 2010 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Door chris van casteren op 07 Oct 2010 02:04 am
onverantwoorde inverstering,heelerg jammer van natuur landschap. vr groet c v c.
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij