Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Openstelling N605

 

scan0005.jpg

OPENSTELLING N605

Begin mei 2009 is gestart met de ombouw en wegdeksanering N605 in de gemeenten Uden, Boekel en Gemert-Bakel. Ter voorbereiding op het werk is begonnen met het aanpassen van de kabels en leidingen in de bermen en ter plaatse van het fietspad. Vervolgens is eind augustus 2009 gestart met het echte werk. Nu is de uitvoering nagenoeg afgerond en is de weg al opengesteld voor het verkeer. Dit is een halfjaar eerder dan de oorspronkelijk geplande datum van eind april 2011. Op dit moment worden de laatste afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Zo zal de Molenstraat nog van verlichting worden voorzien en zijn er nog enkele details die aandacht behoeven zoals de rare hobbel bij de aansluiting van de Molenwijk.

De ombouw en wegdeksanering N605 in de gemeente Uden, Boekel en Gemert-Bakel maakt onderdeel uit van het project 'Sanering 70+ woningen' van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Door middel van het aanbrengen van geluidsreducerende verharding en eventueel aanvullende werkzaamheden aan de gevels van woningen wordt het geluidsniveau in de woningen aan de N605 teruggebracht tot maximaal 45 decibel. In het kader van dit project is in 2006/2007 de N605 binnen de kom van Boekel al voorzien van een geluidsreducerende verharding. Bij de woningen waarin het geluidsniveau na het aanbrengen van de geluidsreducerende wegverharding nog steeds boven de 45 decibel ligt worden aanvullende gevelmaatregelen aangebracht. De uitvoering hiervan is ook nagenoeg afgerond.

Nu is ook de geluidsarme verharding buiten de kom gereed. Het resultaat is naar onze mening duidelijk merkbaar. Rijdend over de nieuwe weg merk je dat je nauwelijks nog het contactgeluid van de banden op het nieuwe asfalt ervaart.

In de nieuwe weg heeft de aannemer Janssen de Jong Infra bv -Regio Valkenswaard, een groot proef vak met hergebruik asfalt gerealiseerd. Dit asfalt bestaat uit grotendeels of geheel hergebruikt bitumen. Dat is milieubewust omdat er bitumen toegepast wordt uit vrijkomend bitumineuze dakbedekking dat anders gestort zou worden.

Regionaal is de N605 aangewezen als een zogenaamde gebiedsontsluitende weg (80 km/uur weg). Dit zijn wegen met een sterke regionale functie. Tegelijk met het aanbrengen van de geluidsreducerende wegverharding is de rijbaan aangepast aan de huidige eisen die gesteld worden aan een gebiedsontsluitende weg. Dit is een eerste stap op weg naar een complete gebiedsontsluitende weg tussen de N264 (zuidelijke rondweg Uden) en de N272. In dit kader worden op dit moment planstudies uitgevoerd voor de Randweg Boekel en de Noord-om bij Gemert.

De N605 is een provinciale weg. De gemeente Boekel heeft namens de provincie als opdrachtgever en toezichthouder opgetreden bij de voorbereiding en uitvoering van dit project. Binnen de provincie is dit het eerste project dat op deze manier onder volledige verantwoordelijkheid van de gemeente is uitgevoerd. Beide partijen kijken tevreden terug op deze samenwerking in dit project en zetten de ingeslagen weg voort bij het volgende gezamenlijke project: de randweg Boekel.

 

0 Reacties
Posted on 10 Nov 2010 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij