Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Uitvoering IDOP Boekel stap dichterbij

gemerts_nieuwsblad.jpg

Uitvoering IDOP Boekel stap dichterbij

 BOEKEL - De kans is groot dat het Integraal Dorpsontwikkelingsplan (IDOP) Boekel uitgevoerd wordt. De aanvraag voor een provinciale subsidie voldoet aan alle voorwaarden, zo stelde commissaris van de koningin Wim van de Donk tijdens een werkbezoek aan Boekel. Van de Donk maakt een kennismakingsrondje langs de Brabantse gemeenten. De commissaris sprak donderdag met raad en college over actuele thema's als IDOP, de randweg en het motorcrossterrein.
23112010.jpg
Wim van de donk omringd door college Boekel.

Door Marcel Bosmans 

Onder de noemer IDOP ontwikkelen Brabantse gemeenten samen met de inwoners plannen om de leefbaarheid in eigen dorp te verbeteren. De provincie stelde daarvoor in eerste instantie 30 miljoen euro aan subsidie beschikbaar, op voorwaarde dat gemeenten de helft van de kosten dragen. Omdat er te weinig budget was om alle aanvra­gen te honoreren, heeft Provinciale Staten 27 miljoen extra voor de IDOP's uitgetrokken. Daardoor kunnen meer verzoeken worden ingewilligd, mits deze voor 1 juni 2010 zijn ingediend en aan alle eisen beantwoorden. Om aan alle verzoeken te kunnen voldoen is aan de subsidie een maximum van 750.000 euro per IDOP verbonden. Van de Donk bevestigt dat de Boekelse subsidieaanvraag aan alle voorwaarden voldoet: "Het zit nu in de pijplijn."

Boekel wil de subsidie inzetten bij de uitwerking van projecten die de lokale leefbaarheid bevorderen,   zoals de transformatie van Nia Domo tot multifunctioneel centrum, de centralisatie van de sportaccommodaties, de randweg, de toekomst van de Boekelse molen, Plan Centrum Oost, de ontwikkeling van de zuidwand aan het Sint Agathaplein, Boekel 700, instandhouding van rijksmonument Neerbroek 5 (boerderij Bertus van Berlo), het speeltuinenbeleid, Kindpark Boekel, de recreatieve ontwikkeling van Boekels Ven. De definitieve subsidietoekenning wordt waarschijnlijk over de verkiezingen heen getild en aan het nieuwe provinciebestuur overgelaten.

De verse ploeg gedeputeerden mag zich dus ook over de randweg gaan buigen. De nieuwe weg om Boekel zou door de provincie bekostigd moeten worden. "Het is nog geen Sinterklaas", waarschuwt de commissaris: "Provincies krijgen veel minder geld van het rijk. De middelen zijn dus beperkt en de aanleg van een randweg is duur. Ook andere Brabantse gemeenten hebben plannen voor een weg om het dorp. Er zal dus nadrukkelijk naar nut en noodzaak worden gekeken. In afwachting van een besluit moet Boekel doorgaan met de planvorming." Van de Donk kan nog niet zeggen of en wanneer het licht op groen wordt gezet.

Of de provincie wel een bijdrage aan een regionaal motorcrossterrein heeft toegezegd wordt nagegaan: "Op het provinciehuis is niks bekend van een toezegging, maar het wordt tot op de bodem uitgezocht", belooft Van de Donk. Omdat het plaatselijke motorcrossterrein moet sluiten wil Boekel, samen met Landerd, Uden en Veghel een regionaal motorcrossterrein reali­seren. Boekel heeft daarvoor 400.000 euro uitgetrokken, Landerd heeft 200.000 euro gereserveerd en stelt grond beschikbaar. De totale kosten zijn begroot op 3 miljoen euro. De helft daarvan zou door de provincie opgehoest moeten worden. Volgens de gemeenten zou oud-gedeputeerde Cora van Nieuwenhuizen (VVD) in het kader van de reconstructie beloftes hebben gedaan over steun aan het project. Van de Donk vindt een regionaal motorcrossterrein 'echt iets wat de ge­meenten zelf moeten regelen.'

Van de Donk juicht het toe dat Boekel zelf met creatieve oplossingen voor maatschappelijke kwesties komt: "De coöperatie Boekel is één van de initiatieven die me aanspreken. Het coöperatieve gedachtegoed past in de Brabantse traditie. Het mooie van Boekel is dat het niet bij theorie blijft. Ideeën worden daadwerkelijk in de praktijk gebracht. Boekel bewijst een sterke  gemeente te zijn door in een tijd van bezuinigingen veerkracht te tonen en toekomstgericht bezig te zijn. Met het Boekelse model - de burger vertrouwen geven en het samen doen- is tijdig ingespeeld op de veranderingen in de samenleving. Het Zorgpark is een sprekend voorbeeld. Sint Petrus werkt vanuit de behoefte van de mensen. Voorzieningen voor jong en oud zijn op één plek geconcentreerd en gecombineerd. Samen leven wordt werkelijk in de praktijk gebracht. Dat ontroert me. In kleine gemeenten blijkt veel kracht te zitten. Als er minder middelen beschikbaar zijn, dan moet je slim opereren. Daarom zullen gemeenten in regionaal verband intensief met elkaar moeten samenwerken. Ook daarin kan Boekel het goede voorbeeld geven."
0 Reacties
Posted on 23 Nov 2010 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij