Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Noodzaak randweg opnieuw aangetoond

Gemerts_nieuwsblad_Boekel.JPG

Werkgroep 'Boekel heeft randweg niet nodig' bestrijdt conclusie

'Noodzaak randweg opnieuw aangetoond'

 BOEKEL - Nieuw verkeersonderzoek heeft de noodzaak van de komst van de randweg Boekel opnieuw aangetoond. Dat zei de Boekelse verkeerswethouder Ted van de Loo vorige week. De werkgroep 'Boekel heeft deze randweg niet nodig' (BHRN) is het niet met hem eens en bestrijdt de conclusies uit het onderzoek.

Door Pieter Beekmans

Het onafhankelijke bureau Goudappel Coffeng deed in het voorjaar van 2013 onderzoek naar de huidige en toekomstige verkeersintensiteit op de N605, de-weg die door het centrum van Boekel loopt. Provinciale Staten van Noord-Brabant hadden hierom gevraagd, omdat ze niet overtuigd waren van de houdbaarheid van vergelijkbaar onderzoek uit 2008 en daarom nog geen budget voor de randweg beschikbaar wilden stellen. Het nieuwe onderzoek is onder begeleiding van een klankbordgroep uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat er achteraf geen tumult zou ontstaan over de manier van onderzoeken. In de klankbordgroep waren de werkgroep Randweg Boekel, ondernemers, omwonenden en de gemeente Boekel vertegenwoordigd

De belangrijkste conclusies uit het nieuwe onderzoek zijn: dat de huidige cijfers niet veel afwijken van -die uit een onderzoek uit 2008; op vijf van de zeven meetpunten is het verkeer op de N605 toegenomen, het vrachtverkeer op vier punten. Dat het aandeel doorgaand verkeer op de N605 hoger of in lijn ligt met de voorspellingen uit 2008. Dat de verkeersintensiteit die in 2008 voorspeld werd in 2013 niet overal gehaald wordt, maar dat die groei op langere termijn wel verwacht wordt. Dat de in 2008 voorspelde verkeersdruk voor 2020 waarschijnlijk 5 tot 10 procent lager zal uitvallen, maar dat deze lagere groei in 2020 niet waarneembaar zal zijn als betere geluid- of luchtkwaliteit.

De resultaten worden ondersteund door het Boekels college van B8M/. "Het beeld dat in 2008 gesteld is, komt goed overeen met de werkelijkheid. Bovendien wordt de norm van 6000 voertuigen per etmaal uit de MER 2008 overschreden, met name in de centrumgebied (Kerkstraat noord 8.900, zuid 7.400, red.)", aldus Van de Loo. Het college stuurt nu een brief naar de provincie met het verzoek het budget voor de randweg (17 miljoen) vrij te geven. "Als dat is gebeurd, kunnen we volgend jaar starten met de voorbereidingen, in 2016/2017 volgt dan de daadwerkelijke aanleg." Het recente verkeers-onderzoek heeft een vertraging van ongeveer een jaar opgeleverd. De gemeente Boekel draagt 2,4 miljoen bij aan de weg.

Alhoewel de werkgroep BHRN zich over het algemeen kan vinden in de cijfers van de ver-keerstelling,, trekt ze andere conclusies. Vooral de prognoses deugen volgens de werkgroep niet. "Het gebruikte verkeersmodel voor de prognoses is ondeugdelijk, omdat er per definitie groei van verkeer zit ingebakken", schrijft de werkgroep in een brief aan deze krant. Volgens BHRN tonen cijfers tussen 1999 en 2013 aan dat het verkeer op de Gemertseweg duidelijk gedaald is en op de Volkelseweg is gestabiliseerd. "De netto economische groei die jaren is dus niet vertaald in verkeers-groei." Verder zegt de werkgroep in haar brief dat de regionale verkeersdruk, waaronder vrachtverkeer, is verschoven naar de A50, de N264 en de Middenpeelweg. "Om discussie over competenties te voorkomen, hebben wij onze indrukken en bevindingen laten toetsen door een onafhankelijk verkeerstechnisch bureau. Dit bureau heeft onze conclusies bevestigd." Zoals haar naam ook al zegt, is BHRN dus nog steeds van mening dat de randweg niet nodig is.

 

Bron: Gemerts Nieuwsblad Boekel Editie 18 juni 2013 WK25

 

0 Reacties
Posted on 18 Jun 2013 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij