Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Ontwerp bestemmingsplan “N605 - Randweg Boekel”
staatscourant.gif


Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat vanaf donderdag 17 november 2016, het ontwerpbestemmingsplan ‘N605 – Randweg Boekel’ met bijbehorende stukken gedurende zeven weken ter inzage ligt bij de publieksbalie. U kunt hier terecht tijdens openingstijden van het gemeentehuis. Het plan met bijbehorende stukken is ook te raadplegen via:Omschrijving bestemmingsplan

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Boekel zijn voornemens om een Randweg aan de westzijde van Boekel aan te leggen. Door de aanleg van deze weg verbeteren onder andere de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de kern Boekel.

Het plangebied van dit bestemmingsplan omvat de gronden waarop de randweg en de bijbehorende voorzieningen worden aangelegd. Daarnaast zijn de gronden waarop de verbinding tussen de straten Leurke en Mutshoek wordt aangelegd onderdeel van het plangebied. Ook de gronden waarop de ontsluiting van bedrijventerrein De Vlonder op de randweg wordt aangelegd, behoren tot het plangebied. Dit plangebied is gelegen ten westen van de bebouwde kom van Boekel. Het sluit ten zuiden en ten noorden van de kern aan op de bestaande N605.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 30 november 2016 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst van 19:30 tot 21:30 uur op het gemeentehuis (raadzaal). In tegenstelling tot de vorige informatiebijeenkomsten over de randweg is er geen centrale presentatie, maar betreft het een inloopbijeenkomst. U kunt dan op het door u gewenste moment op die avond binnenlopen in de raadzaal van het gemeentehuis voor vragen over de procedure en/of de inhoud. Er zijn voldoende deskundigen aanwezig om u individueel te woord te staan.

Zienswijzen

Binnen zeven weken vanaf 17 november, dus uiterlijk 4 januari 2017, kan iedereen een zienswijze indienen naar aanleiding van het ontwerpplan. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer G. (Gijs) Klop, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, via 0492-326800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Crisis- en herstelwet

Op het uiteindelijke besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat een belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij/zij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Alleen als een belanghebbende een zienswijze tegen het voorliggende ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend kan men in een later stadium beroep indienen.

Bron: www.officielebekendmakingen.nl
0 Reacties
Posted on 15 Nov 2016 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij