Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
agenda
1 februari 2011Inloopavond Buurtschappen
16 februari 2011Stuurgroepoverleg (Bestuurlijk overleg)
1 maart 2011Collegebehandeling Randweg en Raming
28 maart 2011Geplande informatieavond
29 maart 2011Commissie Grondgebied Zaken
07 april 2011Gemeenteraad
08 april 2011Aanbieden aan Provincie NB
okt/nov 2011Begrotingsbehandeling Provincie NB


De randweg heeft als doel om de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de dorpskern Boekel te vergroten. Nadat er verkeerskundige studies zijn verricht over het effect van een Randweg op de verkeersintensiteiten en er een Milieu Effecten Rapportage is opgesteld, is er door de gemeenteraad in februari 2010 een keuze gemaakt voor een deel van het tracé. Voor het middengebied (tussen de Lage Raam en Zandhoekse Loop) heeft er overleg plaatsgevonden met de bewoners en belangenorganisaties.

Op 14 oktober 2010 heeft de gemeenteraad het gehele tracé voor de randweg vastgesteld. In de bovenstaande afbeelding is het definitieve tracé weergegeven.

Randweg nov. 2010

In de komende maanden vindt de nadere uitwerking en detaillering van de randweg plaats. Door Megaborn, in samenwerking met Croonen, wordt gekeken naar de vormgeving van de randweg en de landschappelijke en ruimtelijke inpassing. Belangrijke onderdelen vormen de afwatering, op welke locaties er parallelwegen moeten komen en op welke wijze het gebied tussen de randweg en de bebouwde kom van Boekel (de ‘dorpsmantel’) moet worden ingericht. Op dinsdag 23 november jl. is gesproken met de bewoners van de Neerbroek en omgeving over de exacte ligging van de rotonde en de ontsluiting van de Vlonder. Begin 2011 worden er bijeenkomsten georganiseerd met de bewoners uit de omgeving Mutshoek, Zandhoek, Het Goor en Lage Raam en belangenorganisaties. Het uiteindelijke doel is om in maart 2011 een ontwerp en een kostenraming aan de provincie Noord-Brabant te presenteren. De kostenraming zal worden meegenomen in de begrotingsbehandeling binnen de provincie in november 2011. Na de behandeling binnen de provincie zal er meer duidelijkheid zijn wanneer de gemeente Boekel verder kan met de planologische procedure en de realisatie van de randweg.


BRON: www.boekel.nl proces.JPG