Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

Aanleg Randweg Boekel gaat eindelijk van start

De aanleg van de Randweg westelijk om Boekel heen gaat zeer binnenkort van start. Eind deze maand start al de sloop van het eerste pand, aan de Volkelseweg 1. Aannemer Dura Vermeer begint in augustus met de aanleg van de eerste rotonde. Ook moeten er nog bomen worden gekapt en leidingen verlegd.
90 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 21 Jan 2020

Obstakels randweg bijna genomen

De voortgang tot realisatie van de nieuw aan te leggen randweg nadert zijn einde. Eerder dit jaar werd overeenstemming bereikt met een bewoner aan de Lage Raam. En nu is er ook een overeenkomst gesloten tussen Groentekwekerij Tiele-mans aan de Neerbroek, de provincie en de gemeente betreffende een kavelruil
43 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 29 Oct 2019

Kennisgeving: onteigening voor aanleg Randweg

Kennisgeving

Onteigening in de gemeente Boekel voor de aanleg van een randweg ten westen van Boekel (project Randweg Boekel)
47 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 16 Oct 2019

Nieuwsbrief 13 Randweg Boekel

Als bijlage de 13e nieuwsbrief over de Randweg Boekel.
46 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 07 Oct 2019

Thema avond Gemeente Boekel 10 sep 2019

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van een openbare Themabijeenkomst op dinsdag 10 september  2019 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

 

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

 

20.00 uur    presentatie door de heer M. Kersten van Bureau Kragten over de verkeersafwikkeling oost-west (Venhorst-Erp)

 

ο¿½Β±21.00 uur  presentaties door mevr. E. Gaaff van Arcadis en de heer S. Klein Obbink van         NieuwBlauw over de Ontwikkelvisie De Burgt.

 

 

Hoogachtend,
de voorzitter,

 

 

 

 

 

P.M.J.H. Bos

58 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 10 Sep 2019

Thema Avond Gemeente Boekel 27 aug 2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van een extra openbare Themabijeenkomst op dinsdaq 27 auoustus 2019 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze bijeenkomst is bij u reeds eerder per mail aangekondigd door de griffier.

Tijdens deze bijeenkomst zal door de heer lngmar Bisschop van bureau NieuwBlauw een presentatie worden verzorgd over de uitwerking op hoofdlijnen van de ruimtelijke visie Dorpsmantel. Deze uitwerking heeft betrekking op het deel gelegen tussen de ErpsewegMolenstraat-Randweg.

Daarnaast zal door de heer Freddy v.d. Hoogen, regisseur grondzaken en economie gemeente Boekel, een presentatie worden gegeven m.b.t. de uitbreiding van bedrijventerrein De Vlonder.

60 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 27 Aug 2019

Nog twee kavels voor Randweg Boekel

BOEKEL De gemeente Boekel moet nog twee kavels in handen zien te krijgen, dan kan de aanleg van de Randweg die verkeer tussen Volkel en Gemert om het dorp leidt, van start. Volgens wethouder Marius Tielemans gaat het om twee cruciale stukken grond.

5729 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 09 May 2019

Kennisgeving

Kennisgeving

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Boekel voor de aanleg van een randweg ten westen van Boekel (project Randweg Boekel) met bijkomende werken.

423 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 06 Mar 2019

Nieuwsbrief 12 randweg boekel

Beste abonnee op de nieuwsbrief Randweg Boekel,
913 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 28 Feb 2019

Nieuwsflits randweg Boekel

Wij informeren u regelmatig over de stand van zaken m.b.t. de Randweg Boekel door middel van een nieuwsbrief. Vanwege de vakanties van diverse collega is het momenteel niet mogelijk om een mooi opgemaakte nieuwsbrief te maken, maar wij willen u het hiernavolgende nieuws niet onthouden.

Bestemmingsplan N605 - Randweg Boekel onherroepelijk na uitspraak Raad van State

396 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 26 Jul 2018

Raad van State stemt in met plan randweg westelijk langs Boekel

De Raad van State heeft deze woensdag  met een definitieve uitspraak de juridische obstakels opgeruimd voor de aanleg van een randweg aan de westkant van Boekel. De Raad verwierp daarbij alle inhoudelijke bezwaren van een twintigtal omwonenden.
335 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 25 Jul 2018

Boekel rekt kom op na verloren geding

Boekel gaat de grenzen van de bebouwde kom maximaal oprekken. Aanleiding vormt een verloren rechtszaak rond de zeggenschap over bomen in het buitengebied.

333 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 19 Jul 2018

Gemert-Bakel wil directe aansluiting op A50

GEMERT ο¿½β‚¬β€œ Gemert-Bakel wil een directe aansluiting op de A50 via de nieuwe randweg Boekel. Een motie met deze strekking van Walters Manders (VVD) kreeg donderdagavond de steun van alle andere raadsleden en kon ook de goedkeuring van verkeerswethouder Inge van Dijk (CDA) wegdragen.

5656 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 03 Jun 2018

Plannen randweg Boekel Rammelen

Volgens een twintigtal tegenstanders van het plan voor een randweg aan de westzijde van Boekel kan het verkeer met wat aanpassingen aan de bestaande wegen makkelijk door het centrum rijden.

305 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 31 May 2018

Aanvullende ingediende stukken in door derden

Kennisgeving aan Provinciale Staten van Raad van State van aanvullende ingediende stukken in door derden ingediende beroep tegen besluit van gemeenteraad van Boekel tot gewijzigd vaststellen van bestemmingsplan N605 Randweg Boekel

303 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 25 Oct 2017

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Next >>