Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

WEL OF GEEN VERBINDINGSWEG MUTSHOEK-LEURKE?

Als gevolg van de aanleg van de randweg wordt het Leurke afgesloten. Daarom is in het ontwerp een verbindingsweg opgenomen om omrijdschade voor het landbouwverkeer te beperken.

297 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 07 Apr 2021

Boekel staat voor 'duivels dilemma'in verkeersdiscussie

Er zal nog veel water door de Rijn vloeien, eer Boekel een oplossing heeft voor het verkeer van oost naar west om de dorpskern heen. Tijdens de commissievergadering gisteravond bleken zowel de raadsfracties als aanwonenden van de diverse routevarianten veel vragen en kritiek te hebben.

8136 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 17 Mar 2021

Vrees voor sluipen van oost-westverkeer

Niet meer dwars door hartje Boekel

Met de realisatie van een rand doen. weg westelijk langs Boekel en het verkeersluw maken van het centrum, doemt voor de Boeke- laren een nieuw probleem op waar moet het verkeer vanuit het oosten (Venhorst) naar het westen (richting Erp) heen?

293 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 17 Mar 2021

Verkeershinder bij Boekel door aansluiting rotondes

Verkeer dat vanuit Volkel  naar Boekel wil, wordt sinds enkele dagen op de Volkelseweg / Molenstraat over ο¿½Β©ο¿½Β©n weghelft geleid. Het verkeer wordt geregeld met verkeerslichten.
7068 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 13 Mar 2021

Extra controle op fundering Randweg

De provincie laat een onafhankelijke deskundige uit voorzorg kijken naar de fundering van de Randweg Boekel, nadat is ontdekt dat de fundering over een stuk van 200 meter niet voldoet aan de provinciale kwaliteitseisen.
7960 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 05 Feb 2021

Uitvoering randweg op schema

De Provincie is met aannemer Dura Vermeer Infra volop aan de slag met de realisatie van de Randweg. In het veld zien we duidelijk de ligging en de impact van dit project. De gemeente overlegt tweewekelijks met het bouwteam inzake de voortgang en de aansluitingen op ons wegennet. De werkzaamheden lagen in november voor op schema.
1109 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 20 Jan 2021

In november helderheid over keuze rondweg om Volkel

November wordt de maand van de waarheid voor Volkel wat betreft de gehoopte rondweg om het dorp. De omgevingsstudie naar de vier verschillende varianten is nagenoeg klaar. Op basis daarvan gaat de klankbordgroep bepalen wat de beste omleiding is voor de N605 die vanaf Boekel nu nog dwars door het dorp gaat.
306 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 15 Oct 2020

Ook noorzijde randweg krijgt zijn vorm

Ook de noordzijde van de randweg krijgt zijn vorm.

In het begin van februari 2020 is Boekel begonnen met de aanleg van de Randweg van Boekel. Aan de Noordzijde richting Volkel is al goed te zien waar de randweg en de rotonde komt te liggen.Ook de rotonde aan de vonders krijgt zijn vorm. 

299 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 11 Sep 2020

Uden boos op Boekel over opmerkingen rondweg Volkel

De gemeente Boekel heeft Uden en Volkel flink op de tenen getrapt met opmerkingen over de rondweg om Volkel. VVD-Leefbaar Uden en CDA willen dat burgemeester Pierre Bos excuses maakt voor de 'schop onder de gordel'.

3519 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 11 Sep 2020

Bos: enkele donkere wolken boven Boekel

De inwoners van Boekel staat het komende jaar geen lastenverzwaring te wachten. Toch hangt de gemeente een aantal donkere wolken boven het hoofd. Dat blijkt uit de begroting voor 2021 die gisteren aan de raadsleden is aangeboden.

609 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 10 Sep 2020

Openbare informatie avond ontwikkelingsvisie dorpsmantel NoordWest

Vanaf begin 2019 is door de gemeente Boekel, in samenspraak met bewoners en    belanghebbenden, gewerkt aan een nieuwe visie voor de noordwestelijke hoek van de dorpsmantel in Boekel. Het plangebied van de visie bestaat uit de zone die globaal      'opgesloten' wordt door de nieuwe randweg, de Molenstraat, Neerbroek, Schutboom, Tuinstraat en Wilhelminastraat en Erpseweg. 

164 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 05 Sep 2020

Omleiding voor Randweg Boekel in gebruik

BOEKEL - De Randweg in Boekel wordt hier en daar al zichtbaar. Zo zijn langs de Volkelseweg al de contouren zichtbaar van een rotonde. Duidelijk is te zien dat daar ook een aansluiting komt naar de bedrijven van Coppens op De Elzen. 

212 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 04 Sep 2020

Boekel wil nieuw bedrijventerrein aan de toekomstige randweg

BOEKEL -  Omdat het huidige bedrijventerrein De Vlonder nagenoeg vol is, wil Boekel een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen aan de westrand van het dorp, tussen De Vlonder en de toekomstige randweg in.  Daar is plaats voor een gebied van 4 hectare.

164 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 29 Aug 2020

Na zo'n twintig jaar rollebollen start aanleg randweg

Hij heeft best een beetje geboft, vindt ie zelf; burgemeester Bos. Want als alles gaat zoals het moet gaan, is het eerste stuk van de randweg rond Boekel in mei klaar. En dan stopt hij als burgemeester. "Wie weet rijden ze me zo het dorp uit, over die randweg. En de nieuwe erin."

162 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 18 Aug 2020

Inloopavond Randweg Boekel

Op maandag 17 augustus is er een informatie-inloopavond om het ontwerp en de uitvoeringsplannen te bekijken. De inloop is tussen 17.00 & 19.00 uur in de grote zaal van Nia Domo.
194 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 25 Jul 2020

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next >>