Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

Ingezonden brieven over de randweg

RANDWEG BOEKEL

Hoezo geen draagvlak voor een randweg? De heer Wassenberg probeert zijn eigen straatje schoon te vegen
85 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 29 Sep 2010

Ingezonden brieven over de randweg

RANDWEG BOEKEL ZOALS GEPLAND HELEMAAL VERKEERD

De contouren die nu gemaakt zijn voor Boekel is een heel duur, en natuur, en landbouwgrond, verslindende zaak.

93 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 29 Sep 2010

Besluiten en plannen van het college van B en W

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 14 september j.l. is o.a. het volgende onderwerp aan de orde

geweest

 Tracébesluit Randweg Boekel

91 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 29 Sep 2010

MER Factsheet: Lokale wegen

Lokaal wegennet

 

Bij de aanleg of aanpassing van (lokale) wegen is meestal een

milieueffectrapport (MER) nodig. In deze factsheet wordt

beschreven welke aspecten in het MER vooral aandacht

vragen en hoe valkuilen zijn te vermijden. Deze factsheet

is vooral bedoeld voor gemeenten en provincies die met

een m.e.r. voor wegaanleg- of aanpassing te maken krijgen.

93 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 25 Sep 2010

Die randweg gaat gewoon door

De Boekelse gemeenteraad zal in oktober gewoon vóór de randweg stemmen. Dit ondanks de nieuwe actiegroep die pleit voor nieuw, onafhankelijk onderzoek naar de noodzaak. „Die discussie is al lang een gepasseerd station", aldus de politiek.

91 keer bekeken     Lees meer • 1 Reacties
Geplaatst op 22 Sep 2010

Die randweg komt er gewoon

BOEKEL - De actiegroep die pleit voor nieuw onderzoek naar de noodzaak van de randweg Boekel, kan in de gemeenteraad alleen op steun van de VVD rekenen. De Boekelse gemeenteraad zal in oktober gewoon vóór de randweg stemmen.

90 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 21 Sep 2010

Schiet het college van Boekel zichzelf in de voet

'Schiet het college van Boekel zichzelf in de voet' met de aanleg van de randweg

VVD Boekel-Venhorst is voor meer asfalt, voor een betere bereikbaarheid, voor een bruisend centrum, mits het dringend en of onvermijdelijk is, mits het voordelen of opbrengsten met zich meebrengt en mits het betaalbaar is.

92 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 21 Sep 2010

Nieuw protest van club tegen randweg dorp

Een nieuwe initiatiefgroep in Boekel probeert op het allerlaatste moment de aanleg van de randweg Boekel te voorkomen. Volgens de club is er zowel bij bewoners als de politiek nauwelijks nog draagvlak voor het besluit om de weg aan te leggen.
93 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 21 Sep 2010

Nieuw protest tegen aanleg randweg Boekel

BOEKEL - Een nieuwe initiatiefgroep in Boekel probeert op het allerlaatste moment de aanleg van de randweg Boekel te voorkomen.
86 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 20 Sep 2010

Initiatiefgroep "Boekel heeft deze randweg niet nodig"

Wij verzoeken u om uitstel van de beslissing over een tracé  keuze voor de randweg, omdat we ernstig twijfelen of de gestelde doelen met de aanleg van deze variant van de randweg wel gerealiseerd kunnen worden.

Initiatiefgroep “Boekel heeft deze randweg niet nodig”

Namens deze, Martin Kohlmann.

Dit artikel is geplaatst op aanvraag en staat los van www.randwegboekel.nl;

96 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 19 Sep 2010

Randweg, een weg zonder nut en zonder noodzaak!

In de eerstvolgende Raadsvergadering van de Gemeente Boekel, d.d. 14-10-2010 staat de randweg op de agenda. Het College van B&W wil dan samen met de Raad ook het middenstuk van het Rand-weg-traject vaststellen. Het College stelt het traject voor dat het verst van de kom Boekel ligt (de zogenaamde groene variant). In de afweging tot deze trajectkeuze is het landbouwbelang marginaal meegenomen.

(Zie ook brief aan ZLTO leden onder aan volledig bericht)

 

102 keer bekeken     Lees meer • 1 Reacties
Geplaatst op 16 Sep 2010

Tracébesluit Randweg Boekel, Vaststelling middengebied

VOORSTEL AAN DE RAAD

  Datum                :        14 september 2010                            

Voorstel van     :        college van burgemeester en wethouders

Onderwerp       :        Tracébesluit Randweg Boekel, vaststelling middengebied

                                    en ontwerpuitgangspunten

Samenvatting                      

Na het besluit van de gemeenteraad op 25 februari 2010 is er vanaf medio mei uitgebreid overleg gevoerd met de buurtschappen Zandhoek en Het Goor en met de bewoners van de Mutshoek e.o. en Neerbroek e.o..


89 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 14 Sep 2010

Politiek in Boekel; Weet wat u doet!

Voordat u het beseft heeft u dit mooie buitengebied van Boekel volledig verknalt!!!!!

94 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 18 Aug 2010

Bewoners Mutshoek willen inspraak over Tracé randweg

Dat het Boekelse college de afgelopen maanden heeft gepraat met omwonenden van het middelste stuk van de randweg vindt Peter van Dijk een goede zaak. Maar het steekt hem en andere bewoners van de Mutshoek tegelijkertijd ook.
372 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 04 Aug 2010

College kiest voor ruime randweg om Zandhoek

De ruimste rand weg variant wordt ter goedkeuring aan de Boekelse gemeenteraad voorgelegd. Deze Combivariant 2 loopt om de Zandhoek heen, maar doorsnijdt Het Goor.
446 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 29 Jul 2010

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next >>