Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

CDA Veiligheid op en rond de randweg waarborgen

Door het verbreden van de N605 wordt het drukker in de kern.
5430 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 09 Feb 2010

Trace Randweg Boekel in twee delen bepaald

De kop en staart van het tracé van de randweg Boekel zijn vastgelegd
5392 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 04 Feb 2010

VVD Boekel Venhorst Rondweg nee!!

De gemeenteraad in Boekel staat aan de vooravond van een besluit, welke variant nemen we? Optie 2a of 2b of een mengeling hiervan.

5407 keer bekeken     Lees meer • 3 Reacties
Geplaatst op 03 Feb 2010

Boekels Welzijn Randweg; welke tracé keuze gaan we maken??

Boekels Welzijn;  Randweg; welke tracé keuze gaan we maken ??

5454 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 03 Feb 2010

Haast rond randweg Boekel verbaast

Waarom heeft Boekel ineens zo'n haast om de randweg om het dorp aan te leggen en waarom wordt als voorschot daarop het stuk aan de noord- en zuidkant al vastgelegd?
5424 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 02 Feb 2010

Agenda Commissie Grondgebiedzaken 03-02-2010

Plaats:  raadszaal

Tijd:       20:00

Voorzitter:         A.A.M. (Antoinette) Heunks - van Uden (fractievoorzitter)

5436 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 30 Jan 2010

oude stukken 2002 en 2004 ter beschikking gesteld

Door de gemeente Boekel zijn volgende stukken ter beschikking gesteld;

Commissie gemeentewerken 25 nov. 2002

Openbare vergadering comissie gemeentewerken 25 nov. 2002

Mededeling aan commissie grondgebiedzake 20 sep. 2004

 

5473 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 29 Jan 2010

Project besluit randweg boekel

De gemeente Boekel heeft samen met de provincie Noord Brabant een milieueffect-rapportage opgesteld voor de aanleg van een randweg aan de westzijde van Boekel. In de milieueffect-rapportage zijn drie mogelijke tracés voor de nieuwe randweg met elkaar vergeleken op de onderzoeksaspecten die in de startnotitie en het richtlijnenadvies van de commissie MER zijn vastgelegd.

5386 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 27 Jan 2010

Ingezonden brief Weekblad boekel&Venhorst

RANDWEG BOEKEL ZOALS GEPLAND HELEMAAL VERKEERD
5537 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 27 Jan 2010

Zandhoek voeld zich opgejaagt door randweg

Buurtschap de Zandhoek in Boekel is blij dat het omstreden middenstuk van de randweg nader bekeken wordt maar vraagt zich af waarom de besluitvorming ineens zo snel moet.
5623 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 23 Jan 2010

Randweg in Boekel nog deels open (BD)

Boekel houdt nog twee opties open voor het tracé van de nieuwe randweg om het dorp. Nader onderzoek en overleg met de buurtschappen moet duidelijk maken welke oplossing het beste is. Voor de noord- en zuid-kant is de keus al gemaakt.

5395 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 23 Jan 2010

Randweg in Boekel nog deels open (BD)

De contouren van de nieuwe randweg in Boekel krijgen steeds meer vorm.
5548 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 22 Jan 2010

3 tracé varianten nu ook in Google te zien

De drie varianten die ook op de website van de gemeente Boekel staan zijn nu ook te zien in Google.

Door hier of op de "home" page de google map aan te klikken kom je bij de 3 ingetekende varianten.

Door middel van het vinkje aan en uit te zetten en daarna op "Laten zien" te drukken is het mogelijk tussen varianten te schakelen.

Door de lage resolutie van de door de gemeente verstekte tekeningen (PDF) kan www.Randwegboekel.nl geen garantie geven voor de nauwkeurigheid van de ingetekende varianten.

70 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 22 Jan 2010

Deel Randweg vaststellen, Zandhoek varianten onderzoeken

Het Boekelse college gaat de gemeenteraad voorstellen om het tracé van de randweg in twee delen vast te stellen.
160 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 21 Jan 2010

Projectbesluit Randweg

Op basis de aanvullende onderzoeken stelt het college van Burgemeester en Wethouders samen met de provincie aan de gemeenteraad voor alternatief 2a aan te wijzen als het voorkeursalternatief met uitzondering van het gedeelte tussen de Lage Raam en de Zandhoekse Loop. Voor dit tracégedeelte zijn een tweetal combinatievarianten geschetst. Voorgesteld wordt om deze combinatievarianten verder uit te werken om ze te kunnen vergelijken met alternatief 2a.
298 keer bekeken     Lees meer • 1 Reacties
Geplaatst op 20 Jan 2010

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next >>