Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

Agendapunten vergadering Gemeenteraad 25-02-2010

Plaats:         raadszaal

Tijd:             19:30

Voorzitter:  P.M.J.M. Bos

94 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 25 Feb 2010

VVD BOEKEL VENHORST komt met een alternatief trace.

VVD regionale visie wordt gepresenteerd op 24-02-2010 tijdens het debat in Nia Domo.
141 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 23 Feb 2010

Nieuwsbrief nummer 2 DOP

Met Beleid verder (2).

In deze nieuwsbrief komt aan de orde:    4. Randweg

83 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 23 Feb 2010

Politiek debat in Boekel

Wat heeft de politiek de afgelopen vier jaar in Boekel bereikt en waar moeten de komende raadsperiode de accenten gelegd worden?
98 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 17 Feb 2010

Boekel mikt met plan op extra geld provincie

Met het opstellen van een speciaal plan om de leefbaarheid in Boekel te vergroten - een zogeheten integraal dorpsontwikkelingsprogramma (IDOP) - denkt Boekel alsnog extra geld te kunnen krijgen van de provincie.
87 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 17 Feb 2010

VVD Boekel-Venhorst Zomaar een verhaal

Een belanghebbende autofabrikant vroeg aan een plaatselijke garage om een auto te ontwikkelen speciaal voor een dorp in Noord Brabant.
86 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 10 Feb 2010

Voorzichtige meerderheid voor vaststellen deel tracé randweg

In de ogen van veel omwonenden, die de noodzaak van een randweg vaak helemaal niet inzien, is het maar een vreemde gang van zaken.
82 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 10 Feb 2010

CDA Veiligheid op en rond de randweg waarborgen

Door het verbreden van de N605 wordt het drukker in de kern.
103 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 09 Feb 2010

Trace Randweg Boekel in twee delen bepaald

De kop en staart van het tracé van de randweg Boekel zijn vastgelegd
85 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 04 Feb 2010

VVD Boekel Venhorst Rondweg nee!!

De gemeenteraad in Boekel staat aan de vooravond van een besluit, welke variant nemen we? Optie 2a of 2b of een mengeling hiervan.

80 keer bekeken     Lees meer • 3 Reacties
Geplaatst op 03 Feb 2010

Boekels Welzijn Randweg; welke tracé keuze gaan we maken??

Boekels Welzijn;  Randweg; welke tracé keuze gaan we maken ??

106 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 03 Feb 2010

Haast rond randweg Boekel verbaast

Waarom heeft Boekel ineens zo'n haast om de randweg om het dorp aan te leggen en waarom wordt als voorschot daarop het stuk aan de noord- en zuidkant al vastgelegd?
87 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 02 Feb 2010

Agenda Commissie Grondgebiedzaken 03-02-2010

Plaats:  raadszaal

Tijd:       20:00

Voorzitter:         A.A.M. (Antoinette) Heunks - van Uden (fractievoorzitter)

102 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 30 Jan 2010

oude stukken 2002 en 2004 ter beschikking gesteld

Door de gemeente Boekel zijn volgende stukken ter beschikking gesteld;

Commissie gemeentewerken 25 nov. 2002

Openbare vergadering comissie gemeentewerken 25 nov. 2002

Mededeling aan commissie grondgebiedzake 20 sep. 2004

 

57 keer bekeken     0 Reacties
Geplaatst op 29 Jan 2010

Project besluit randweg boekel

De gemeente Boekel heeft samen met de provincie Noord Brabant een milieueffect-rapportage opgesteld voor de aanleg van een randweg aan de westzijde van Boekel. In de milieueffect-rapportage zijn drie mogelijke tracés voor de nieuwe randweg met elkaar vergeleken op de onderzoeksaspecten die in de startnotitie en het richtlijnenadvies van de commissie MER zijn vastgelegd.

98 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 27 Jan 2010

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next >>