Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

Nut en noodzaak randweg nog onvoldoende aangetoond

Tot die conclusie komt de commissie MER.
25 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 01 Dec 2009

Noodzaak randweg beter aangeven

De komst van de randweg langs Boekel loopt waarschijnlijk enige vetraging op.
25 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 26 Nov 2009

Toetsingadvies over milieueffectrapport

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
26 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 25 Nov 2009

Commissie MER Advies over randweg Boekel

De commissie MER heeft haar advies inzake het MER rapport randweg Boekel uitgebracht.
23 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 25 Nov 2009

Agendapunt 9 vergadering grondgebiedszaken 25-11-2009

Proces tracéstudie Randweg tbv behandeling tracékeuze randweg Boekel in de raads-vergadering
24 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 19 Nov 2009

Vergadering Commissie Grondgebiedzaken 25-11-2009

Plaats: Raadszaal
Tijd: 20:00 uur
Voorzitter: A.A.M. (Antoinette) Heunks - van Uden (fractievoorzitter)

24 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 19 Nov 2009

Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders

week 47, d.d. 17-november 2009
22 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 17 Nov 2009

Om de zes jaar naar de stembus

De verkiezingen voor de gemeenteraad zouden niet om de vier, maar om de zes jaar moeten plaatsvinden. Daarvoor pleit Peter Ketelaars.
23 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 20 Oct 2009

Website informeert over tracé randweg Boekel

Er is een nieuwe website met achtergrondinformatie over de tracékeuze van de randweg westelijk van Boekel:
21 keer bekeken     Lees meer • 2 Reacties
Geplaatst op 13 Oct 2009

Boekels college kondigt lastenverzwaring en bezuinigingen aan

De begroting van de gemeente Boekel staat onder druk en dat gaan de inwoners in de portemonnee merken.

23 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 29 Sep 2009

Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders

Week 38 d.d. 15 september 2009
23 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 15 Sep 2009

Gemeenteberichten Milieueffectrapport tracéstudie

De gemeenteraad van Boekel heeft op 16 juli 2009 het Milieueffectrapport Tracéstudie Randweg Boekel vastgesteld.

22 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 02 Sep 2009

Raad stelt voorkeurstracé Randweg in februari vast

BOEKEL - De Boekelse gemeenteraad neemt pas in februari een besluit over het voorkeurstracé voor de Randweg Boekel. Het college van burgemeester en wethouders had de raad voorgesteld om variant 2A als voorkeursalternatief vast te stellen, maar de fracties willen voor zichzelf en omwonenden meer inzicht in de consequenties van zowel variant2A als 2B voor milieu en mens. De eis is opgenomen in een aangepast voorstel tot vaststelling van de milieueffectrapportage voor de randweg dat unaniem door de raad aangenomen is.

24 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 21 Jul 2009

Boekel wil buurten sparen bij Randweg

Boekel gaat bij de plannen voor de Randweg extra aandacht schenken aan het behoud van de buurten. Bovendien wordt niet alleen variant 2A ter inzage gelegd. Ook variant 2B wordt uitgewerkt en komt ter inzage voor de inwoners.

25 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 18 Jul 2009

Nog geen raadsbesluit over tracé Randweg Boekel

De Boekelse gemeenteraad wil pas in februari een besluit nemen over het voorkeurstracé voor de Randweg Boekel.
22 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 17 Jul 2009

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next >>