Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

Vergadering Commissie Grondgebiedzaken 25-11-2009

Plaats: Raadszaal
Tijd: 20:00 uur
Voorzitter: A.A.M. (Antoinette) Heunks - van Uden (fractievoorzitter)

93 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 19 Nov 2009

Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders

week 47, d.d. 17-november 2009
87 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 17 Nov 2009

Om de zes jaar naar de stembus

De verkiezingen voor de gemeenteraad zouden niet om de vier, maar om de zes jaar moeten plaatsvinden. Daarvoor pleit Peter Ketelaars.
90 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 20 Oct 2009

Website informeert over tracé randweg Boekel

Er is een nieuwe website met achtergrondinformatie over de tracékeuze van de randweg westelijk van Boekel:
86 keer bekeken     Lees meer • 2 Reacties
Geplaatst op 13 Oct 2009

Boekels college kondigt lastenverzwaring en bezuinigingen aan

De begroting van de gemeente Boekel staat onder druk en dat gaan de inwoners in de portemonnee merken.

88 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 29 Sep 2009

Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders

Week 38 d.d. 15 september 2009
86 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 15 Sep 2009

Gemeenteberichten Milieueffectrapport tracéstudie

De gemeenteraad van Boekel heeft op 16 juli 2009 het Milieueffectrapport Tracéstudie Randweg Boekel vastgesteld.

103 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 02 Sep 2009

Raad stelt voorkeurstracé Randweg in februari vast

BOEKEL - De Boekelse gemeenteraad neemt pas in februari een besluit over het voorkeurstracé voor de Randweg Boekel. Het college van burgemeester en wethouders had de raad voorgesteld om variant 2A als voorkeursalternatief vast te stellen, maar de fracties willen voor zichzelf en omwonenden meer inzicht in de consequenties van zowel variant2A als 2B voor milieu en mens. De eis is opgenomen in een aangepast voorstel tot vaststelling van de milieueffectrapportage voor de randweg dat unaniem door de raad aangenomen is.

89 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 21 Jul 2009

Boekel wil buurten sparen bij Randweg

Boekel gaat bij de plannen voor de Randweg extra aandacht schenken aan het behoud van de buurten. Bovendien wordt niet alleen variant 2A ter inzage gelegd. Ook variant 2B wordt uitgewerkt en komt ter inzage voor de inwoners.

93 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 18 Jul 2009

Nog geen raadsbesluit over tracé Randweg Boekel

De Boekelse gemeenteraad wil pas in februari een besluit nemen over het voorkeurstracé voor de Randweg Boekel.
91 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 17 Jul 2009

Politieke twijfel over tracé randweg Boekel

De Boekelse politiek twijfelt nog over het tracé van de randweg. Dat bleek woensdag 1 juli tijdens een vergadering van de commissie Grondgebiedzaken. Voorafgaand aan de vergadering leken de leden het nog met het door het college aangewezen voorkeursalternatief eens te zijn, maar na het horen van bezwaarmakers ontstond er twijfel over de keuze.
90 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 07 Jul 2009

Onderzoek Randweg: Minder verkeer in het centrum heeft een prijs.

BOEKEL - Een Randweg om Boekel leidt tot minder doorgaand verkeer in het centrum en een aantasting van natuur en cultuurhistorische waarden in het buitengebied. Tijdens een informatieavond over de tracéstudie Randweg Boekel zijn de resultaten gepresenteerd van de onderzoeken die in het kader van de milieueffectrapportage uitgevoerd zijn. Drie randwegvarianten zijn beoordeeld op de aspecten verkeer en vervoer, bodem en water, natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologie, woon- en leefmilieu, ruimtelijke ordening en financiën.
82 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 07 Jul 2009

Memo Gemeente Boekel aan gemeenteraad

In de commissie Grondgebiedszaken van 1 juli 2009 is de milieueffectrapportage Tracéstudie Randweg Boekel behandeld. Middels deze memo willen wij naar aanleiding van de discussie in de commissie aanvullende informatie geven over de te volgen procedure, de keuze van een voorkeursalternatief en onze redenen waarom we het van belang vinden dat het milieueffect-rapport in de raadsvergadering van 16 juli aanstaande wordt vastgesteld.

88 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 06 Jul 2009

Nog geen keus voor tracé randweg

BOEKEL - Het is nog niet zeker of de randweg ten westen van Boekel precies komt op de plek, zoals burgemeester en wethouders van Boekel graag willen.
86 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 02 Jul 2009

Emotionele schade wordt niet vergoed

Wethouder Peter Ketelaars: "We willen het zorgvuldig doen."

89 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 01 Jul 2009

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next >>