Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links

Akkoord met provincie over randweg Boekel

De gemeente Boekel en de provincie hebben donderdagmorgen een overeenkomst getekend voor de start van een tracéstudie voor een randweg westelijk om het dorp.
62 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 03 Apr 2008

Verkeer is als water

Veel kleine kernen hebben in toenemende mate
last van verkeersdruk. Oplossingen die de gemeentegrenzen
niet overstijgen, zijn meestal niet
afdoende. Een onderzoeksteam van Wageningen
UR zoekt de oplossing bij de casus Erp in de combinatie
van interactieve planvorming, het weerstandenmodel
en werken op een hoger schaalniveau.
78 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 19 Aug 2007

Vergadering Commissie Grondgebiedzaken 05-06-2007

Plaats: Raadszaal, Tijd: 20:00 uur ,

Voorzitter: A.A.M. (Antoinette) Heunks - van Uden (fractievoorzitter)

53 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 06 Jun 2007

Boekel gaat mogelijkheden randweg onderzoeken

BOEKEL - Er komt een onderzoek naar de noodzaak van een (gedeeltelijke) randweg om Boekel. In opdracht van de gemeente en provincie zullen de mogelijke varianten in kaart worden gebracht. Wie het onderzoek uit gaat voeren is nog niet bekend.
79 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 12 Oct 2004

Onderzoek naar halve randweg om Boekel

De gemeente Boekel gaat samen met de provincie een onderzoeksbureau in de arm nemen om een studie te verrichten naar een halve randweg om het dorp.
62 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 08 Oct 2004

Mededeling aan : Commissie grondgebiedzaken

Mededeling aan      : Commissie grondgebiedzaken

Datum                    : 29 september 2004

Onderwerp             : Stappenplan randweg

74 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 29 Sep 2004

openbare vergadering commissie Gemeentewerken

Verslag van de openbare vergadering van de Commissie Gemeentewerken

d.d. 25 november 2002, aanvang 19.30 uur

58 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 25 Nov 2002

Agendapunt vergadering commissie: Gemeentewerken

VERGADERING COMMISSIE: d.d. 25 november 2002 AGENDAPUNT: 10 ONDERWERP: Verkeersmodel, technische rapportage
57 keer bekeken     Lees meer • 0 Reacties
Geplaatst op 25 Nov 2002

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next >>