Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Zienswijze milieueffectrapport tracéstudie randweg Boekel.

Ingezonden door J.M. Leenders

Mijn zienswijze op de varianten 2a en 2b van de geplande nieuwe randweg is de volgende.

Bezwaren van beide varanten zijn:

-          Ze doorsnijden het open gebied van Het Goor op ingrijpende wijze; zo’n aantasting van het landelijk gebied  moeten wij in Boekel niet willen.

-          De landbouwwegen Lage Raam en Koesmacht  worden doorsneden; de Lage Raam met de bebouwing en de Koesmacht met de mooie beukenlaan structuur.

-          De buurtschap “Zandhoek” wordt aan de westzijde doorsneden; enkele bewoners aan de Kiesbeemd worden afgesloten van hun buurt.

-          Er zijn bij beide varianten veel te veel parallelwegen, soms aan beide zijde. Hierdoor wordt de weg wel erg breed; het lijkt wel een autosnelweg!

Er worden teveel wegen bijgemaakt voor het langzame verkeer; maak gebruik van de bestaande wegen voor het langzaam verkeer.

-          Het industrieterrein is slecht bereikbaar: vanaf de Erpseweg  via parallelwegen en vanaf het noorden (A50) gaat het verkeer voor het industrieterrein toch weer over de Molenstraat, want dat is de kortste route.

Dit kan allemaal anders als men het noordelijk deel van de randweg ongeveer uitvoert volgens variant 1.

Bij deze variant zouden de huizen aan de westzijde van Neerbroek gesloopt moeten worden.

Het is beter om de randweg gedeeltelijk over het industrieterrein ten oosten van de Neerbroek te leggen; parallel met de huidige Neerbroek met een groenstrook ertussen.

De Neerbroek kan dan vrijwel intact blijven.

Daar waar industrieterrein “De Vlonder” uitkomt op de Neerbroek een rotonde maken; vanaf deze rotonde ook een verbinding maken met  Lage Raam en Neerbroek.

Volgens de startnotitie “tracéstudie randweg Boekel” zou er tussen 2 aansluitingen van de randweg minimaal 2 km moeten zijn. Je ziet bij andere provinciale wegen dat die afstand niet altijd wordt aangehouden. Neem als voorbeeld de rondweg(N264) in Uden (Lippstadt-singel); daar liggen de rotondes vrij dicht bij elkaar.

Verderop kan de randweg, ten westen van de Schutboom, verder worden doorgetrokken naar de Erpseweg.

De noordelijke rotonde nabij de Volkelseweg  verder naar het noorden leggen tussen huisnummers  1 en huisnummer 3 (garage v.d. Heijden). Hier geen extra verbinding naar de Elzen, maar een nieuwe, korte verbinding met Molenakker maken.

Het zuidelijk deel van de randweg uitvoeren als 2b; dus om de bebouwing van Kiesbeemd heen. Echter waar de Kiesbeemd doorsneden wordt  afbuigend  in oostelijke richting, zodat hij uitkomt op het punt  waar nu de Zandhoek op de Erpseweg uitkomt. Hier een rotonde maken .

Grote voordelen om het zo uit te voeren zijn:

-          Geen doorsnijding van het buitengebied van Het Goor.

-          Geen doorsnijding van de buurtschappen “Zandhoek/Kiesbeemd” en “Het Goor”.

-          De landbouwwegen Koesmacht en Lage Raam blijven intact.

-          De boerderijen aan de Neerbroek worden niet afgesneden van hun landbouwgrond.

-          Er hoeven weinig huizen gesloopt te worden.

-          Er zijn bij het “noordelijk gedeelte” geen parallelwegen nodig.

-          Optimale ontsluiting van industrieterrein “de Vlonder”.

 

leenders.jpg

 

 Met vriendelijke groeten,

 

J.M. Leenders

0 Reacties
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij