Home Nieuws Fotogalerij Omwonenden Agenda Contact Links
Sieren kunstwerken straks de rotondes?

scan0005.jpg


Sieren kunstwerken straks de rotondes


Door de redactie

In 201G werd de kunst- en cultuurnota 2010-2014 vastgesteld. Belangrijke voornemens welke hierin werden opgesteld waren o.a. om culturele vorming van kinderen te stimuleren; muziekonderwijs voor de jeugd tot 18 jaar betaalbaar houden, podiumkunsten stimuleren en kunst in de openbare ruimten dichterbij te brengen. Dit wilde de gemeente bewerkstelligen door omstandigheden te scheppen of te bevorderen waarbinnen kunst, kunstenaars c.q. verenigingen kunnen functioneren zodat inwoners in aanraking komen met kunst en cultuur. Deze doelstellingen zijn grotendeels vervuld. Zo wordt er o.a. in overleg met de basisscholen deelgenomen aan de Cultuurloper. Hiervoor wordt € 0,50 per inwoner per jaar beschikbaar gesteld aan de Cultuurloper. Hierdoor kunnen de basisscholen vanuit eigen visie een samenhangend en doorlopend cultureel activiteitenprogramma maken. Voor het muziekonderwijs is besloten om aan de afnemer, de muziek leerling tot 18 jaar, een subsidie te verlenen zodat deze individueel muziekonderwijs bij een erkende culturele instelling kan volgen. Wat de stimulering van podiumkunsten betreft wordt getracht middels een 'Boekelse Programmaraad' een cultureel programma op de Boekelse podia te verzorgen. Belangrijke partijen in deze zijn Nia Domo en De Horst. Verdere invulling moet nog worden gerealiseerd.

Het dichterbij brengen van kunst in openbare ruimten is o.a. ingevuld middels het kunstwerk 'Banken met een Boekelse ziel'. Verder zou een kunstroute gerealiseerd kunnen worden. Hiervoor heeft o.a. al een inventarisatie plaatsgevonden naar kwaliteit en staat van onderhoud van de kunstwerken in Boekel. Ook het plaatsen van kunstwerken op de rotondes van de toekomstige randweg zou hiervoor een optie kunnen zijn.


Bron: Boekels weekblad week 44


0 Reacties
Posted on 10 May 2017 by siteadmin << Volgende - Vorige >>
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Spam protectie
Voer aub deze code in
Security Image 

| Vergeet mij